Новини

ФКІТ – більше ніж факультет!!

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій відсвяткував 25 років від дня створення! ФКІТ – більше ніж факультет!!  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

Системний аналітик одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні.  Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини.

Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці.

Впродовж навчання студенти: опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології; отримують глибоку прикладну математичну підготовку; опановують математичні ідеології системного підходу; вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами; опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері; навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем; вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів; вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

Сфера майбутнього працевлаштування: фахівці з тестування програмного забезпечення; системні аналітики і менеджери проектів на підприємствах, що спеціалізуються на впровадженні інформаційних технологій;  фахівці з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях;  фахівці з інформаційної безпеки; провідні фахівці аналітичних і планових відділів міністерств, банків і установ.

Фахівець з системного аналізу досліджує замовника, шукає рішення і оформляє його концепцію у формі вимог на які надалі будуть орієнтуватися розробники, створюючи програмний продукт . Дисципліни фахової підготовки спеціальності «Системний аналіз»  
 • Програмування мовами PHP, Java Script, Python, HTML, Mathlab, R;
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи;
 • Веб-технології;
 • Крос-платформні інформаційні системи;
 • Інтелектуальний аналіз даних та процесів;
 • Системи прийняття рішень;
 • Методи штучного інтелекту
Фахові компетентності випускників спеціальності «Системний аналіз»
 • Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
 • Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудит
 • орії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
 • Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід
 • Здатність розробляти та програмно реалізовувати сценарії подання характеристик  об’єктів аналізу у глобальних та локальних мережах
 • Здатність організовувати роботу з проектування та розроблення масштабовних систем аналізу даних
 • Здатність використовувати методи збору та структурування інформації в глобальних інформаційних мережах
 • Здатність застосовувати методи аналізу даних в адаптивних інформаційних системах
 • Здатність організовувати роботу з проектування та розроблення моделей об’єктів із реалізацією інтелектуальних функцій
 • Здатність до комп’ютерної реалізації інформаційних систем із керованою надійністю

Міжнародна співпраця ТНЕУ з Університетом Норд

Раді повідомити Вам про розширення горизонтів міжнародної співпраці ТНЕУ з Університетом Норд (м. Бодо, Норвегія). Ви маєте унікальну можливість безкоштовно взяти участь у практичному бізнес-курсі в Норвегії у період з 4 по 10 серпня 2019 року на базі Бізнес-школи Університету Норд! Ознайомитися з детальною інформацією та подати заявку можна до 24 березня 2019 р. у відділі міжнародних зв`язків ТНЕУ (каб.1222).  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

«Стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій системних процесів у контексті сучасних концепцій управління»

який відбудеться

27 листопада 2018 року

а.2207 о 11:00 год.

Питання для обговорення:

 1. Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для системного аналізу та управління.
 2. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об’єктно-орієнтоване тощо).
 3. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.
 4. Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем.
 5. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.
 6. Нові інформаційні та комунікаційні технології.

До участі запрошуються студенти, слухачі, аспіранти, здобувачі, експерти, науковці.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг однієї доповіді - до 3 сторінок; формат паперу А4; шрифт Times New Roman Cyr; висота кегль - 12; міжрядковий інтервал 1,5; поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді - від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва навчального закладу, вирівнювання по правому краю. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Матеріали подаються у вигляді документу Word (*doc), надсилаються на електронну адресу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до оформлення тез.

Передбачається видання електронного збірника матеріалів круглого столу. Збірник матеріалів після круглого столу буде розміщено на сайті кафедри - http://www.eki.tneu.edu.ua/ . Організаційний внесок для участі у роботі круглого столу складає 200 грн.

Заявки на участь в роботі круглого столу і тези доповідей приймаються до 23 листопада 2018 р.

Адреса оргкомітету: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, а.2207.

Контактні особи: Адамів Олег Петрович, Дума Людмила Василівна.

Email: eki.workshop@gmail.com

Огляд ІТ-ринку праці: Тернопіль

В ІТ-індустрії Тернополя зайнято до тисячі спеціалістів, в місті працюють більше 20 ІТ-компаній. Середні зарплати програмістів у Тернополі (медіани, грудень-2016): — Junior — $500; — Middle — $700; — Senior — $2400. Компанії Більшість тернопільских ІТ-компаній займається аутсорсингом. Ми зібрали інформацію про найбільш відомих працедавців міста: ELEKS Українська компанія 109 спеціалістів у Тернополі, 1094 в Україні Головні індустрії розробки: фінанси, безпека, урядування, медицина, роздрібна торгівля, медіа та ін. Серед клієнтів: Autodesk; Havas; Eagle Investment Systems (a subsidiary of BNY Mellon); Commonwealth Financial Network; Phoenix; Xceedium; Xyleme; The States of Jersey Government, Jersey, UK. Можливості для початківців: ELEKS University надає студентам можливість навчатися на безкоштовних курсах на конкурсній основі. По завершенні навчання від 60% до 80% випускників працевлаштовуються в компанії. Насьогодні в Тернополі проводиться навчання за мультимовною програмою для девелоперів (SQL, Java, C++, C#, Front End). Також проводяться курси для QA, PM та бізнес аналітиків. Forte Group Американська компанія 105 спеціалістів у Тернополі Основні напрямки — розробка, тестування та підтримка ПЗ для компаній американського ринку. Діяльність компанії зосереджена у сферах освіти, електронної комерції, телекомунікацій, юридичній, фінансовій та проектах пов’язаних з охороною здоров’я. Технології розробки: Java, Oracle ATG, .NET, Python, Front-End, PHP, iOS, Android, IoT. Можливості для початківців: компанія має підрозділ Forte Knowledge, на базі якого вже декілька років поспіль проходять безкоштовні курси для початківців по тестуванню ПЗ (двічі на рік), Android/iOS розробці, Talent Management. Кращих випускників запрошують на роботу. На даний момент працевлаштували вже 36 випускників курсів. MagneticOne Українська компанія 85 спеціалістів у Тернополі Розробка продуктів в областях електронної комерції, CMS та CRM-систем, рішень для муніципальних органів, мобільні додатки та інші напрямки. Можливості для початківців: є можливість стажування перед початком повноцінного виконання обов’язків на певній посаді протягом одного місяця. На цей час є розроблена детальна програма стажування. Компанія готова брати на роботу новачків в разі наявності відповідних відкритих вакансій. Crowdin Українська компанія 34 спеціалістів у Тернополі Продуктова компанія: розробляють платформу для управління локалізацією в технологічних компаніях. Серед клієнтів — Microsoft, Prestashop, Kickstarter, Xiaomi, Huawei, Citrix, Reddit, OWASP. Сервіс має близько мільйона реєстрацій. Технології: LEMP, AWS. Можливості для початківців: періодично проводять безкоштовну програму Crowdin Space — навчання/стажування для студентів технічних вишів. Напрямки — розробка PHP + JavaScript, тестування. Yaware Українська компанія 22 спеціалісти у Тернополі Продуктова компанія: створюють програмне забезпечення для обліку і підвищення ефективності використання часу. Продукти Yaware надають керівникам компаній і співробітникам аналітику, яка допомагає ефективно використовувати робочий час. Онлайн-сервіс використовують в більш ніж 27 країнах світу. Можливості для початківців: компанія пропонує стажування протягом одного місяця в разі наявності відповідних відкритих вакансій. Для стажерів розроблено детальну програму. Також надається можливість використання системи онлайн-навчання для працівників — Yaware Courses (один з продуктів компанії Yaware). JSSolutions Українська компанія 20 спеціалістів у Тернополі, 30 в Україні Розробка JavaScript додатків для венчурних стартапів і малих підприємств. Використовують сучасні технології JavaScript — Node.js, React, ReactNative, Meteor. Крім того, працюють над розробкою власного продукту та долучаються до розробки інноваційних та цікавих Open Source рішень. Можливості для початківців: проводять курси, діє JSSolutions Academy. Orange35 Українська компанія 15 спеціалістів у Тернополі Розробка ПЗ, в тому числі для Magento та PrestaShop. Основні напрямки — Magento eCommerce Web Development, Magento Extensions, WordPress Development і Custom Website development. Virtido Швейцарська компанія 12 спеціалістів у Тернополі, 33 в Україні Дочірня компанія від однойменної у Швейцарії, займається наданням ІТ та адміністративних послуг. Розробляють ПЗ з використанням .NET, Python, C#, PHP, JS. MS SQL, MySQL. Також пропонують розробку сайтів — як на основі існуючих CMS, так і нестандартних. Є команда німецько та англомовних спеціалістів, які займаються наповненням сайтів, різноманітними операціями на бекенді. Можливості для початківців: в плані ІТ немає, проте двічі на рік проводять оплачуване стажування, де пропонуються задачі, пов’язані з роботою з клієнтами. Unicorn Systems Чеська компанія 10 спеціалістів у Тернополі, 90 в Україні Розробляють власні програмні продукти, а також виконують проекти з розробки або інтеграції ПЗ для клієнтів з Європи. Технологічний стек — переважно Java. Можливості для початківців: вже проводили курси для початківців та готові проводити такі курси в майбутньому, коли буде підходящий проект. Також готові приймати на роботу стажерів. MagneticOne Mobile Українська компанія 10 спеціалістів у Тернополі Одна з компаній групи MagneticOne Group. Займається розробкою мобільних додатків на базі Android та iOS. Реалізовує проекти у сфері цифрової трансформації бізнесу, зокрема у галузях Business, Retail, Social Projects, Sales та ін. Найуспішніші з них — Business Card Reader та Call Tracker. Можливості для початківців: є можливість безкоштовного стажування з подальшим працевлаштуванням. У лютому про відкриття у Тернополі офісу на 100 спеціалістів заявила польська аутсорсингова компанія Future Processing. Компанія надає послуги офшорного програмування для клієнтів із Західної Європи і Скандинавії. У польських офісах Future Processing працює більше 600 співробітників. За результатами голосування читачів DOU, кращими працедавцями Тернополя визнано компанії Forte Group та ELEKS. Джерелоhttps://dou.ua/lenta/articles/it-market-ternopil/?from=nl&utm_source=20170510&utm_medium=email&utm_campaign=CM

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Інформаційні системи та технології»

Цікавишся інформаційними системами, інформаціними технологіями чи просто програмуванням? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Інформаційні системи та технології» - це спеціальність саме для тебе.

49

Основа спеціальності - абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних знань в галузі комп’ютерних інформаційних технологій. Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх систем, алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров'я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні інформаційні системи.

Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

 • Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.
 • Розроблення проектів інформаційних систем.
 • Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації.
 • Упровадження проекту інформаційної системи на конкретному об’єкті.
 • Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.
 • Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційіних технолгій.
 • Дослідження у сфері інформатизації.
 • Проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

buklet_ISIT-001

buklet_ISIT-002

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Випускники працюють аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи та технології.

Задачі та навички корпоративного бізнес-аналітика

Нові виклики і глобальні задачі

У 21 столітті світ суттєво змінився — люди перебувають у постійному русі і завжди залишаються онлайн. У статті The Future Is Now: The 21st Century Enterprise Business Analyst Kathleen Hass наводить приклади найбільших викликів, із якими компанії зіткнулися у боротьбі із конкурентами, відвойовуючи своє місце на ринку. Перш за все, це потреба зменшити витрати та працювати швидше та ефективніше, широкомасштабне впровадження цифрових технологій у всі без винятку сфери життя, ну і, звичайно, тотальна експансія інтернету та використання мобільних платформ. Це стало передумовою появи нового типу бізнес-аналітиків — так званих enterprise business analyst (корпоративні бізнес-аналітики, EBA) — фахівців, що працюють на рівні усієї організації/підприємства, а не окремого проекту, і зосереджуються на стратегії, інноваціях та цінностях для бізнесу. EBA покликані допомагати своїй компанії чи замовнику здійснити результативні трансформації та запропонувати найбільш креативні та інноваційні рішення, розбиваючи стратегію компанії на окремі ініціативи, що дає змогу принести відчутну користь замовникам. Як зрозуміло із назви, EBA працюють на рівні організації/підприємства — вивчають діяльність конкурентів, аналізують проблеми та можливості та пишуть бізнес-кейси для обґрунтування доцільності змін. Вони часто тісно співпрацюють із керівництвом компанії для визначення довгострокової перспективи. В минулому керівники очікували, що бізнес-аналітики повинні володіти знаннями та мати досвід у визначенні та управлінні змістом продукту, у проведенні gap-аналізу, у написанні документації (технічної та для кінцевих користувачів) та у тестуванні. Обов’язковою вимогою були також солідна технічна компетенція та навички консультування. Все це, поза всякими сумнівами, важливе для виконання звичайних завдань бізнес-аналітиків, проте чи досить цього для EBA?

Ключові навички успішних EBA

Мої колеги дослідили вимоги до професійної компетенції на ринку та створили профіль корпоративного бізнес-аналітика. Нижче наведено ключові навички, необхідні для ефективної роботи аналітика на рівні усієї організації. Галузеві знання. Перш за все, EBA потребує глибоких галузевих знань та розуміння особливостей індустрії, бізнес-процесів, стандартів та трендів. Це допоможе не лише краще розібратись у бізнес-потребах компанії, а й вивчити діяльність конкурентів та запропонувати оптимальні рішення. Ефективна комунікація із замовниками. Поруч із спілкуванням у формі проведення інтерв’ю актуальні більш креативні та кооперативні методи: наприклад, методи структурованого вирішення проблем та фасилітація, мозковий штурм для генерації ідей із наступною їх візуалізацією, а також експерименти і дослідження. Важливим аспектом комунікації із замовниками є управління очікуваннями замовника. Робота з процесами і даними. Сюди можна віднести стратегічний аналіз, управління бізнес-процесами та їх оптимізація, моделювання даних. Вміння вчитись. Успішний аналітик повинен йти в ногу (а іноді і попереду) із найновішими тенденціями у бізнес-аналізі, найкращими практиками ведення бізнесу. EBA оперують величезними об’ємами інформації, тому вміння швидко вчитися та здатність аналізувати факти на загальному, стратегічному рівні та при потребі концентруватись на деталях стають чи не найважливішими навичками. Написання бізнес-кейсів. EBA повинен представити результати аналізу у формі переконливого бізнес-кейсу, щоб не лише подати та обґрунтувати ідею, а й надихнути і підштовхнути керівництво компанії до дії, а для цього потрібні як базове розуміння людської натури та знання з психології, так і вміння правильно подавати інформацію. Подана нижче ілюстрація показує, які саме вміння та навички бізнес-аналітиків мають попит на ринку праці (на основі дослідження моїх колег-аналітиків) — це і традиційні вміння (збір та управління вимогами), і нові, типові для EBA (моделювання даних, управління бізнес-процесами, написання бізнес-кейсів):

Висновки

Щоб відповідати вимогам ринку, аналітики змушені доповнити класичні практики бізнес-аналізу (що переважно полягають у роботі з вимогами) новими техніками та зосередитись на стратегічних рішеннях. Дослідження підтверджує цю тенденцію та показує, що ключовими навичками зараз є стратегічний аналіз, оцінка програмних рішень, написання бізнес-кейсів та розуміння галузевої специфіки, оскільки саме ці навички допомагають аналітикам принести справжню користь компанії. Джерело: https://dou.ua/lenta/articles/enterprise-business-analyst/?from=nl&utm_source=20161108&utm_medium=email&utm_campaign=CM

Імпорт даних Excel до програми Project

Якщо ви розпочали свій проект у програмі Excel, а тепер вам потрібно керувати складнішими розкладами, спільним доступом до ресурсів і відстеженням, можливо, настав час перемістити свої дані до програми Project. Використовуйте для цього майстер імпорту Project. Просто виконайте потрібні кроки, щоб імпортувати дані в новий або наявний проект, і майстер автоматично розташує їх у відповідних полях Project.
 1. У програмі Project виберіть елементи Файл > Створити.
 2. На сторінці Створити виберіть елемент Створити із книги Excel. Шаблон «Книга Excel»
 3. У полі Відкрити клацніть стрілку поряд з елементом Формат XML і виберіть пункт Книга Excel або Книга Excel 97–2003 (якщо дані проекту збережено у файлі попередньої версії програми). Вибір книги Excel, яку потрібно відкрити для даних
 4. Знайдіть і виберіть книгу, яку потрібно імпортувати, і натисніть кнопку Відкрити.
 5. У майстрі імпорту натисніть кнопку Далі, щоб почати роботу, і виконайте відповідні кроки, щоб завершити імпорт. Макет рисунка SmartArt
  • На кроці 2 створіть карту з нуля або виберіть доступну попередньо визначену карту та натисніть кнопку Далі.
  • На кроці 3 імпортуйте дані до нового або відкритого проекту та натисніть кнопку Далі.
  • На кроці 4 виберіть тип імпортованих даних, щоб майстер зіставив їх у програмах Excel і Project, а потім натисніть кнопку Далі.
  • На кроці 5 перевірте зіставлені поля, зробіть потрібні налаштування та натисніть кнопку Далі.
  • На останньому кроці виберіть елемент Зберегти карту, якщо її потрібно буде повторно використовувати, потім натисніть кнопку Готово.

Докладні відомості про імпорт і експорт даних проекту

 • Якщо робота над проектом часто розпочинається в програмі Excel, спробуйте скористатись одним із доступних шаблонів проектів. Вони розроблені, щоб використовувалися відповідні поля та спростилося зіставлення даних у програмах Excel і Project. У програмі Excel послідовно виберіть елементи Файл >Створити, потім виберіть шаблон проекту, наприклад Список завдань Microsoft Project.
 • Можна також експортувати дані з програми Project до програми Excel, щоб проаналізувати їх і створити візуальні звіти.
Джерело: https://support.office.com/uk-UA/article/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-Excel-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-Project-cb3fb91a-ad05-4506-b0af-8aa8b2247119

Структура та інфраструктура Електронної митниці

В основу проектування і формування Електронної митниці повинні закладатися системотехнічні принципи, що були основою під час створення ЄАІС Держмитслужби України, у тому числі мережева архітектура, відкритість, системне управління тощо. Застосування сучасних технологій обробки інформації з потужним програмно-апаратним комплексом Регіональної інформаційної митниці надає широкі можливості для вибору оптимальних технологій обробки даних для кожного типу документів Електронної митниці, спрощення технологічних схем обробки даних. При цьому забезпечується принципова можливість спільного функціонування програмно-технічних компонентів, розроблених самостійно співробітниками митних органів та офіційно придбаних у різних виробників. Важливими умовами існування Електронної митниці повинні бути ліцензійна чистота програмних і технічних засобів, їх відповідність нормам і вимогам технічного захисту інформації, уніфікація протоколів обміну інформацією. Структура Електронної митниці повинна забезпечувати централізований моніторинг і управління центральною та резервною базами даних ДМСУ, вузлами ВТМ, серверами, робочими станціями, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційним обладнанням, а також взаємодію із зовнішніми системами. Функціонально Електронна митниця складається з окремих підсистем, які працюватимуть на різних рівнях і взаємодіятимуть. Передбачається поступове введення в експлуатацію та подальший розвиток цих підсистем. Підсистема електронного декларування, та електронного документообігу Підсистема електронного декларування та електронного документообігу — це сукупність програмно-апаратних засобів та інформаційно-телекомунікаційних комплексів, що забезпечує взаємодію підсистем декларанта (брокера) і митного органа, а також співробітників різних митних органів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення вантажів. Головними перевагами електронного декларування є прискорення митних процедур, підвищення вірогідності відомостей, заявлених у декларації, і усунення "людського фактора", тобто зведення до мінімуму безпосередніх контактів посадових осіб митних органів і учасників ЗБД. Підсистема аналізу ризиків і керування ними Підсистема аналізу ризиків і керування ними становить комплекс програмних засобів, які дають можливість в автоматичному режимі аналізувати інформацію, яка надходить в електронній копії вантажної митної декларації, що, у свою чергу, допоможе підвищити ефективність митного контролю й одночасно реалізувати принцип вибірковості у цій сфері. Підсистема контролю за транзитом Підсистема контролю за транзитом повинна забезпечувати можливість в автоматичному режимі отримувати та передавати інформацію про транзитні вантажі до нової комп'ютерної транзитної системи (NCTS), яка використовується в усіх країнах членах Європейського Союзу, тобто забезпечувати організацію сумісності діючої (вдосконаленої) в митних органах України системи щодо контролю за переміщенням вантажів із загальноєвропейською системою.

Єдина міжвідомча автоматизована система збору, збереження й обробки інформації Комплексний аналіз інформації повинен забезпечувати Операційний центр, головне завдання якого — безперервний моніторинг усієї інформації, що надходить, її аналіз з використанням системи керування ризиками й оперативне керування митними органами ДМСУ. Збір і аналіз повинні здійснюватись від обробки попередньої інформації до результатів постконтролю протягом усього переміщення товарів. З метою забезпечення цілісності даних, оперативності надання користувачам Електронної митниці необхідної довідкової інформації повинне забезпечуватися ведення бази даних нормативно-довідкової інформації. Нормативно-довідкова інформація має надаватися центральними органами виконавчої влади та установами, які згідно з відповідними нормативними актами відповідальні за її підтримання в актуальному стані.

ВІ Publisher

Oracle ВІ Publisher підтримує добре масштабований сервер формування звітів, який генерує і поширює звіти різних форматів на основі даних з множини джерел даних різними каналами доставки. Oracle ВІ Publisher допомагає скоротити високі витрати, пов'язані з розробкою і супроводом звітів різних форматів, одночасно підвищуючи ефективність управління звітами. Крім цього, він дає змогу зменшити залежність компанії від програмних систем інших виробників, які потрібні для форматування документів. При використанні таких відомих інструментів, як Adobe Acrobat і Microsoft Office, користувачі можуть створювати і підтримувати власні формати звітів, засновані на даних, які надходять з множини джерел. Oracle Publisher забезпечує розробників засобами точного контролю за форматом, розміткою і виведенням звітів, дозволяючи створювати і поширювати звіти поліграфічної якості, незалежно від рівня графічної складності. Oracle ВІ Publisher повністю інтегрований з іншими компонентами Oracle Business Intelligence Suite EE і використовує загальні метадані, систему безпеки, обчислення, кешування і сервіси генерації запитів. Бізнес-користувачі можуть швидко і легко створювати звіти за допомогою Oracle ВІ Publisher, встановлювати формат даних для звіту, планувати завдання з формування звітів і їх публікації, вказувати спосіб виведення і канал доставки звіту, а також публікувати звіт у репозиторії документів. Бізнес-користувач може створювати звіти в чистому Web-середовищі розробки клієнтських застосувань. З Web-клієнта користувач дістає доступ до різних джерел даних, включаючи Oracle ВІ Server, і може визначати дані, які необхідно опублікувати у вигляді звіту. Після того, як користувачем були визначені дані для звіту, необхідно визначити шаблон розмітки звіту. Користувачі можуть визначити розмітку шаблону за допомогою таких стандартних інструментів, як Microsoft Word, Adobe Acrobat або Microsoft Excel. При роботі з цими інструментами Oracle Publisher дає змогу використовувати майстер формування звітів для визначення шаблону звіту, а також візуалізатор шаблонів. Після цього користувач має перейти до "чистої" Web-консолі управління і визначити низку параметрів - користувачів і ролі, що мають доступ до звіту, визначити нові ролі і привласнити цим ролям звіти, а також визначити способи доставки звітів. Користувач може вказати безліч форматів документів і каналів доставки для одного й того самого звіту. Визначивши шаблон звіту, користувач може вказати, буде звіт сформований одразу чи пізніше, призначити генерацію звіту за розкладом, проглядати наявні звіти та їх історію. До найважливіших функцій Oracle ВІ Publisher належать: 1) продуктивність і масштабованість: Oracle ВІ Publisher - високопродуктивний J2EE сервер. Він може бути розгорнений на будь-якому сервері застосувань, сумісному з J2EE 1.3, і використовувати можливості масштабування, розпаралелю-вання і високої доступності сервера застосувань, забезпечуючи високопродуктивну генерацію звітів;

2) множини джерел даних: Oracle ВІ Publisher дає змогу використовувати дані з різних структурованих джерел даних -- Oracle ВІ Server, бази даних Oracle (8і, 9і, lOgRl, 10gR2), IBM DB/2, Microsoft SQL-Server, бази даних Informix і Sybase, і з неструктурованих джерел даних - файлів, XML, Web-сервісів, URL, які можуть інтегруватися в одному звіті. Oracle ВІ Publisher застосовує оптимізовані механізми організації пулу для забезпечення доступу до даних із цих джерел; 3) підтримка багатьох форматів документів: Oracle ВІ Publisher розподіляє визначення даних, які мають бути об'єднані у звіт, і формат, в якому звіт повинен бути опублікований. Тому один звіт може одночасно публікуватися в різних форматах документів, включаючи Microsoft Word, Excel, RTF, PDF, XML, EDI тощо; 4) опції доставки через велику кількість каналів: Oracle ВІ Publisher підтримує низку можливостей доставки звітів, що генеруються. Звіти можуть публікуватися в інтерактивних те-ках за допомогою WEBDAV, автоматично прикріплятися до повідомлень електронної пошти для розсилки, посилатися на корпоративні сервери друку, а також розміщуватися на файловому сервері, з якого їх можна забрати протоколом FTP; б) пакетна обробка і передача звітів: Oracle ВІ Publisher інтегрований з механізмами планування виконання завдань Oracle ВІ Server і також може інтегруватися із зовнішніми системами планування завдань для організації пакетної генерації і передачі звітів. Він підтримує легкий у застосуванні інтерфейс адміністрування, що дає змогу визначати завдання з формування звітів, їх планування, управління і відстежування статусу, включаючи вживання коригуючих заходів при збоях; 6) високопродуктивний друк: Oracle ВІ Publisher забезпечує інтеграцію з корпоративними серверами друку і корпоративними принтерами (які підтримують протоколи ІРР і LCUP), включаючи управління чергами, а також забезпечує розподіл навантаження залежно від пропускної спроможності, перемикання у разі відмови і відновлення. 7) управління змістом і пошук: Oracle ВІ Publisher, що генеруються, звіти можуть зберігатися й управлятися з інтерактивних тек. Захист інтерактивних тек забезпечений ролевою системою безпеки. Пошук документів, що містяться в цих те-ках, виконується за допомогою потужних пошукових можливостей Oracle Secure Enterprise Search; 8) підтримка відкритих стандартів: Oracle ВІ Publisher побудований на основі відкритих стандартів - Java, J2EE, XML, XSL-T, RTF, PDF, які дають змогу користувачам легко впроваджувати його і використовувати разом із застосовуваними в організації інформаційними технологіями, а також інструментами бізнес-аналітики. Oracle ВІ Briefing Books. Briefing Book (робоча книга) - це рішення, що дає змогу зберегти зміст Oracle ВІ Interactive Dashboard (інтерактивної інформаційної панелі) і потім проглядати інформацію за допомогою спеціальної програми в оф-лайн режимі. Briefing Book дає можливість створювати моментальні знімки сторінок інформаційної панелі, проглядати їх в режимі оф-лайн і передавати іншим. Робочі книги виглядають так само, як сторінки з інформаційних панелей. Багатосторінкові робочі книги оснащені засобами управління сторінками і можуть бути використані для надання інформації іншим. Робочі книги також дозволяють архівувати інформацію інформаційної панелі.

Експорт даних проекту до програми Excel

Хоча в програмі Project є багато вбудованих звітів, завдяки яким можна презентувати всі типи даних проекту зацікавленим сторонам, також можна експортувати ці дані до програми Excel, щоб ґрунтовно аналізувати їх і створювати візуальні звіти. У програмі Excel можна створювати звіти зведених таблиць і діаграми, а також використовувати багато інших функцій, щоб зробити свій звіт ще наочнішим. Вам знадобиться зіставити дані проекту для належного їх упорядкування у програмі Excel, але Майстер експорту вам у цьому допоможе.
 1. Послідовно виберіть елементи Файл > Експорт.
 2. У розділі Експорт виберіть пункт Зберегти проект як файл. Пункт «Зберегти проект як файл»
 3. У розділі Інші типи файлів двічі клацніть пункт Книга Microsoft Excel. Збереження файлу проекту як книги Microsoft Excel
 4. У діалоговому вікні Зберегти як виберіть розташування для книги.
 5. У поле Ім’я файлу введіть потрібне ім’я та натисніть кнопку Зберегти. Відкриється вікно Майстер експорту. Майстер експорту
 6. Натисніть кнопку Далі, щоб розпочати.
 7. На кроці Дані виберіть параметр Вибрані дані, якщо його ще не вибрано.
 8. На кроці Карта виберіть параметр Створити карту, щоб створити власні настройки даних для зіставлення даних із полів Project із відповідними полями Excel. Щоб скористатися попередньо визначеною картою, установіть перемикач на пункт Використовувати наявну карту, а потім виберіть потрібну карту.
 9. На кроці Параметри карти виберіть типи експортованих даних і потрібні параметри.
 10. На кроках Зіставлення завдань, Зіставлення ресурсів і Зіставлення призначень змініть припущення зіставлення, які зробила програма Project, і введіть нові поля для зіставлення.
  • У стовпці З введіть або виберіть поле у програмі Project, а потім натисніть клавішу Enter.
  • Використайте кнопки під таблицею зіставлення, щоб вставити чи видалити рядки, або застосуйте для зіставлення таблицю у програмі Project.
  • Використайте кнопки Перемістити, щоб змінити порядок полів.
  • У розділі Зразок перевірте макет карти експорту.
 11. За потреби в полі Фільтр експорту виберіть спеціальний фільтр експорту.
 12. Натисніть кнопку Далі.
 13. На кроці Кінець визначення карти натисніть кнопку Зберегти карту, якщо потрібно використовувати її знову, і введіть ім’я в поле Ім’я карти. Нову карту буде додано до списку попередньо визначених карт.
 14. Натисніть кнопку Готово.
Щоб переглянути експортовані дані проекту, відкрийте книгу у програмі Excel.

Робота з даними проекту у програмі Excel

Відкривши книгу в програмі Excel, можна помітити, що деякі дані експортовано не так, як очікувалося. Жодних проблем! За допомогою миттєвого заповнення в програмі Excel можна швидко очистити стовпці даних, наприклад змінити числа на дати або текст на числа. Потім можна проаналізувати та відформатувати дані, щоб створити потрібні візуальні звіти. Докладні відомості про це див. в цих статтях: Якщо на комп’ютері інстальовано версію Professional Plus програми Excel, можна також спробувати скористатися моделлю даних, завдяки якій можна аналізувати дані в кількох таблицях, або дослідити, візуалізувати й презентувати свої дані, використовуючи надбудову Power View.

Сума цифр вмісту комірки в Excel

Це глава з книги Білла Джелу Гуру Excel розширюють горизонти: робіть неможливе з Microsoft Excel . Завдання: потрібно побудувати формулу, яка повертає суму всіх цифр в рядку тексту.Наприклад, застосовуючи формулу до текстовому рядку «мені 24 роки, а моєму батькові - 43», хотілося б отримати 13 (2 + 4 + 4 + 3). Рішення. Ви знаєте, що символи, які беруть участь в операції додавання, повинні бути цифрами від 1 до 9. Тому алгоритм підсумовування може бути наступним: 1 * кількість одиниць в рядку + 2 * кількість двійок в рядку + … + 9 * кількість дев'яток в рядку = результат Щоб дізнатися кількість входжень цифри (скажімо, 4), можна скористатися функцією ПІДСТАВИТИ з заміною цифри 4 на порожній рядок. Наприклад, ПІДСТАВИТИ ( текст; 4; " " ) поверне текст без усіх четвірок. У нашому прикладі - «мені 2 роки, а моєму батькові - 3». Якщо підрахувати різницю довжин вихідної і вийшла рядків, то це і буде кількість четвірок в рядку: = ДЛСТР (A1) -ДЛСТР (ПІДСТАВИТИ (A1; 4; " " )). Відповідь = 2. Завантажити замітку в форматі Word або pdf , приклади в форматі Excel Щоб обробити всі цифри в текстовому рядку, можна застосувати формулу масиву: = ДЛСТР (A1) -ДЛСТР (ПІДСТАВИТИ (A1; {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}; " " )). Цей фрагмент формули поверне масив з дев'яти чисел. У нашому прикладі: {0; 1; 1; 2; 0; 0; 0; 0; 0}.Тобто, одна двійка, одна трійка і дві четвірки. Таким чином, поверне суму творів двох масивів: = СУММ ({0; 1; 1; 2; 0; 0; 0; 0; 0} * {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}) = СУМ ({0; 2; 3; 8; 0; 0; 0; 0; 0}) = 13 Альтернативна стратегія: замість функції СУММ можна використовувати функцію СУММПРОИЗВ; при цьому два масиви слід розмістити в двох аргументах функції: У такому вигляді формула, ймовірно, виглядає трохи більш зрозумілою для більшості користувачів. Вивчіть наступні приклади: приклади Два останні приклади, мабуть, вимагають пояснень. В осередку А15 набрана формула = ПІ (). Сума цифр в осередку В15 - 77 - відображає суму цифр числа π з максимально можливою точністю. Excel розраховує для числа π «лише» 14 знаків після коми. В осередку А16 набрано час - 18:00. Якщо врахувати, що Excel зберігає дату і час, як порядкове число, то 18:00 відповідає ¾ доби. В десяткового запису - це 0,75. Ось звідки взявся результат в В16 - 12 (7 + 5) Резюме: ви можете використовувати функції СУММ або СУММПРОИЗВ з елементами масивів, щоб підрахувати суму всіх цифр в рядку тексту. Джерело: http://baguzin.ru/wp/?p=13135

Визначення проміжного значення методом лінійної інтерполяції

Це глава з книги Білла Джелу Гуру Excel розширюють горизонти: робіть неможливе з Microsoft Excel . Завдання: деякі інженерні проблеми проектування вимагають використання таблиць для обчислення значень параметрів. Оскільки таблиці є дискретними, дизайнер використовує лінійну інтерполяцію для отримання проміжного значення параметра.Таблиця (рис. 1) включає висоту над землею (керуючий параметр) і швидкість вітру (що розраховується параметр). Наприклад, якщо треба знайти швидкість вітру, відповідну висоті 47 метрів, то слід застосувати формулу: 130 + (180 - 130) * 7 / (50 - 40) = 165 м / сек. Мал. 1. Висота над землею (керуючий параметр) і швидкість вітру (що розраховується параметр) Мал. 1. Висота над землею (керуючий параметр) і швидкість вітру (що розраховується параметр) Завантажити замітку в форматі Word або pdf , приклади в форматі Excel Як бути, якщо існує два керуючих параметра? Чи можна виконати обчислення за допомогою однієї формули? У таблиці (рис. 2) показані значення тиску вітру для різних висот і величин прольоту конструкцій. Потрібно обчислити тиск вітру на висоті 25 метрів і величиною прольоту 300 метрів. Мал. 2. Вихідна таблиця для інтерполяції за двома керуючим параметрам Мал. 2. Вихідна таблиця для інтерполяції за двома керуючим параметрам Рішення: проблему вирішуємо шляхом розширення методу, використовуваного для випадку з одним керуючим параметром. Виконайте наступні дії. Почніть з таблиці, зображеної на рис. 2. Додайте вихідні осередки для висоти і прольоту в J1 і J2 відповідно (рис. 3). Мал. 3. Формули в осередках J3_J17 пояснюють роботу мегаформули Мал. 3. Формули в осередках J3: J17 пояснюють роботу мегаформули Для зручності використання формул визначте імена (рис. 4). Мал. 4. Певні імена Мал. 4. Певні імена Простежте за роботою формули послідовно переходячи від осередку J3 до осередку J17. Шляхом зворотного послідовної підстановки зберіть мегаформулу. Скопіюйте текст формули з комірки J17 в J19. Замініть у формулі посилання на J15 на значення в комірці J15: J7 + (J8-J7) * J11 / J13. І так далі. Вийде формула, що складається з 984 символів, яку неможливо сприйняти в такому вигляді. Ви можете подивитися на неї в доданому Excel-файлі. Не впевнений, що такого роду мегаформули корисні у використанні. Резюме: лінійна інтерполяція використовується для отримання проміжного значення параметра, якщо табличні значення задані тільки для кордонів діапазонів;запропонований метод розрахунку за двома керуючим параметрам.