Абітурієнту

Запрошуємо старшокласників і студентів до участі у роботі зимових ІТ-Шкіл!

Днями у ТНЕУ відбувся Перший Західноукраїнський форум «ІТ-Перспектива», де старшокласники та студенти мали нагоду відвідати презентації ІТ-Шкіл та зареєструватися на участь у їх роботі. Усі охочі, які ще мають бажання зареєструватися, можуть заповнити відповідну форму за посиланням: https://goo.gl/forms/9UutSXsFmchhDcDG3

Також пропонуємо Вашій увазі презентацію ІТ-Шкіл та порядку їх роботи: https://drive.google.com/file/d/1aaHLRp7ozlCuF4ylVgEF9LA6NrkaHpSm/view?usp=sharing

 

Реєстрація на участь у ІТ-Школах відкрита до 10 грудня!

Після цього розпочинається on-line навчання, яке триватиме до кінця січня, та виконання проекту. Під час цього періоду школи також можуть викликати учасників при необхідності. У лютому кожна зимова школа організовує обов’язковий збір учасників (одночасно) для презентації проектів (у кожній школі може бути один або декілька проектів). Два найкращих проекти отримають гранти по 1200 Євро кожна для презентації 6 червня свого проекту в Південно Чеському Університеті в рамках роботи 9th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES, Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 5-7 June 2019 (https://acit.tneu.edu.ua/).

На схемах наведено назви ІТ-Шкіл та принцип їх роботи.

УВАГА!!! Абітурієнтам на «Системний аналіз»

Ключові аспекти вступної кампанії 2018 на 124 “Системний аналіз” ТНЕУ

Корегування конкурсного балу (КБ)

Випускникам підготовчих курсів ТНЕУ та/або учасникам Всеукраїнської олімпіади ТНЕУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на спеціальності 124 “Системний аналіз” нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

ОСТАТОЧНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ

РК – регіональний коефіцієнт (дорівнює 1,02); ГК – галузевий коефіцієнт дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетом 1 на спеціальності 124 системний аналіз; СК – сільський коефіцієнт (дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули ПЗСО у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу). Посилання: Ключові аспекти вступної кампанії 2018

Інформаційні системи та технології

Тернопільський національний економічний університет Факультет комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра економічної кібернетики та інформатики   Галузь знань: Інформаційні технології Спеціальність: Інформаційні системи та технології   Цікавишся інформаційними системами, інформаціними технологіями чи просто програмуванням? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Інформаційні системи та технології» - це спеціальність саме для тебе. Основа спеціальності - абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних знань в галузі комп’ютерних інформаційних технологій. Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх систем, алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров'я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні інформаційні системи.   Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

 • Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.
 • Розроблення проектів інформаційних систем.
 • Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації.
 • Упровадження проекту інформаційної системи на конкретному об’єкті.
 • Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.
 • Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційіних технолгій.
 • Дослідження у сфері інформатизації.
 • Проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.
  Спеціальність «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.   Наші випускники працюють аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи та технології.

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Інформаційні системи та технології»

Цікавишся інформаційними системами, інформаціними технологіями чи просто програмуванням? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Інформаційні системи та технології» - це спеціальність саме для тебе.

49

Основа спеціальності - абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних знань в галузі комп’ютерних інформаційних технологій. Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх систем, алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров'я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні інформаційні системи.

Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

 • Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.
 • Розроблення проектів інформаційних систем.
 • Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації.
 • Упровадження проекту інформаційної системи на конкретному об’єкті.
 • Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.
 • Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційіних технолгій.
 • Дослідження у сфері інформатизації.
 • Проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

buklet_ISIT-001

buklet_ISIT-002

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Випускники працюють аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи та технології.

051 – Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури 

з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю

051 – Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України - за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб  без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету  такі документи:

 1. Заяву.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. 2 фотокартки 3x4.
 4. Список  опублікованих наукових праць  і винаходів (за наявності).
 5. Наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 6. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086/о.
 7. Засвідчену копію диплома  про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
 8. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
 9. Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва).
 11. Довідку з постійного місця проживання.
 12. Cертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера)  для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури. 

Документи  подаються у кортонному швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються на відповідних факультетах, в інститутах з 1 вересня  по 24 вересня 2016 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

КОНТАКТИ

Приймальна комісія ТНЕУ,
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль
Графік роботи: Понеділок-п'ятниця з 9-00 до 17-00 год. Обідня перерва з 13-00 до 14-00 год.
+38 (0352) 47-50-60
 E-mail: pk@tneu.edu.ua
 
Аспірантура і докторантура вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль +38 (0352) 47-58-62 E-mail: l.perekhrest@tneu.edu.ua
		

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЕКОНОМІКА»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

Магістр з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, володіє сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, вміє організувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів, є спеціалістом в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами. Володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Навчання за даним напрямом передбачає оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Програма підготовки економіста-аналітика базована на ідеї поєднання економічної підготовки з найбільш актуальними на сьогодні практичними навиками роботи з комп’ютерними інформаційними системами, що розвиває здібності до творчого засвоєння сучасних інформаційних технологій, аналізу і розв’язання економічних завдань з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних засобів.

Базова освіта магістрів з економічної кібернетики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Фахівець   здатен:

 • будувати науково обґрунтовані прогнози розвитку економічних явищ;
 • з'єднувати теорію і практику в прийнятті рішень на основі інформаційних технологій;
 • виконувати аналітичну обробку інформації у сфері мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності;
 • ефективно розв'язувати проблеми управління на підприємствах, в галузях, регіонах; ефективно досліджувати ринкову кон'юнктуру;
 • ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності з використанням інформаційних технологій;
 • створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок;
 • розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для оцінки бізнес-процесів;
 • розробляти моделі економічних процесів і систем, використовувати їх з практичною і дослідницькою метою;
 • проводити економічний аналіз об'єктів господарювання за допомогою ІТ-технологій;
 • проводити наукову діяльність в галузі економіки.

Економіст-аналітик – це економіст нової формації, який може реалізувати себе в різних сферах діяльності.

Основними сферами діяльності випускників є:

 • Стратегічне та оперативне планування діяльності підприємств.
 • Аналіз та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів.
 • Формування завдань, аналітичних висновків і прогнозів ефективності діяльності підприємств.
 • Оцінка економічного стану підприємств та прогнозування їх фінансової діяльності.
 • Розробка програм оздоровлення та стратегій розвитку підприємств.
 • Розробка методів аналізу фінансових та товарних ринків.
 • Керівництво діяльністю підприємства, організації, установи.
 • Постановка економічних задач та проведення з використанням економіко-математичного моделювання і комп’ютерних технологій експериментів з метою пошуку розв’язків цих задач.
 • Побудова моделюючих систем для аналізу економічних процесів.
 • Проведення системного аналізу об’єктів управління.
 • Моделювання економічних ситуацій, процесів, задач.
 • Розробка та впровадження інформаційних систем.
 • Розробка систем проблемно-орієнтованого програмного забезпечення

За міжнародною класифікацією магістр з економічної кібернетики – це «Економіст 21-го століття», економіст –аналітик – програміст. 

Фахівці з економічної кібернетики є фахівцями широкого профілю. Їх призначення виконувати аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах, органах управління економічною системою для розв'язання задач прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, фінансів, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів тощо, направлених на вирішення соціально-економічних проблем, використовуючи інструментарій економіко - математичного моделювання і прогресивних комп'ютерних технологій.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

«Системний аналіз»

kld90LgvOCI

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

zNBSICrpA-AСистемний аналітик одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні. Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру. Теоретичні знання та практичні уміння і навички у сфері системного аналізу формують у студентів особливі науково-аналітичні, дослідницькі, консультаційні та прикладні компетентності у сфері системного аналізу, методів, моделей та інформаційних технологій для управління діяльністю складних економічних об’єктів виробництва, фінансів, банківського бізнесу, державного управління та послуг. Спеціальні (фахові) компетентності:

 • базові знання створення математичних моделей складних об'єктів, процесів та їх елементів, моделювання та оптимізації фізико-технічних і соціально-економічних складних об'єктів і процесів, дослідження та оцінка ефективності складних об'єктів, процесів і систем за різноманітними критеріями;
 • базові знання сучасних алгоритмічних мов програмування; теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування; архітектури сучасних обчислювальних систем;
 • уміння здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних систем; комплексний статистичний аналіз і прогнозування фізичних та соціально-економічних процесів
 • володіння методами розробки та прийняття рішень з планування і управління; об’єктного підходу на всіх рівнях проектування, розробки та супроводу АІС; методами інтелектуального аналізу та штучного інтелекту для аналізу та синтезу систем;
 • уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати стан складної системи її складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; проектувати системи забезпечення аналізу економічних систем з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;
 • уміння аргументувати основні методи та засоби реалізації інформаційної діяльності в організації та здатність розробки основних контурів ІТ – стратегії та ІТ – політики організації залежно від конкретної ситуації.

Впродовж навчання студенти:

 • опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології;
 • отримують глибоку прикладну математичну підготовку;
 • опановують математичні ідеології системного підходу;
 • вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами;
 • опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері;
 • навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем;
 • вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів;
 • вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

  Акцент робиться на впровадження в професійну діяльність здобутих знань, та навичок для вирішення завдань щодо сучасних проблем системного аналізу, та можливість кар’єрного зростання і подальшої освіти: магістерські та наукові програми. Системні аналітики, у т.ч. бізнес-аналітики, системні архітектори, бізнес-архітектори, консультант-аналітики, фахівці з консолідування інформації, виконують провідні ролі у підприємствах та установах і входять до ТОП-списку найбільш високо оплачуваних фахівців ІТ-сектору. Їх основною задачею є забезпечення взаємодії із замовником та виконавцями, розроблення концепції інформаційної системи, технічного завдання на неї, проектування та оптимізація архітектури, координування усіх робіт зі створення систем, їх тестування та впровадження. У підприємствах та установах будь-якого, а не тільки ІТ-сектору, системні аналітики здійснюють консультування керівників з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, технологічної, технічної, експертної діяльності. Вони виконують аналіз ринку, створення та ведення CRM-систем, оптимізацію на їх основі маркетингу продажів, обслуговування клієнтів тощо, виконують фінансовий, асортиментний аналіз та ін. Сфера майбутнього працевлаштування:

 • фахівці з тестування програмного забезпечення;
 • системні аналітики і менеджери проектів на підприємствах, що спеціалізуються на впровадженні інформаційних технологій;
 • фахівці з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях;
 • фахівці з інформаційної безпеки;
 • провідні фахівці аналітичних і планових відділів міністерств, банків і установ;
 • фахівці з дослідження ринку товарів, послуг і технологій в маркетингових агентствах і відділах крупних фінансових компаній;
 • фахівці з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничої та фінансової діяльності підприємства.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

lOcV2hdy42Y

Економіка (Економічна кібернетика)

xwsscLcuwYw

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА”

3seCBwkUGosФахівець з економічної кібернетики (економіст-аналітик) – це фахівець, який володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій.

Навчання за даним напрямом передбачає опанування знань у сфері економіки, фінансів, державного управління та ін., оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Підготовка фахівців з економічної кібернетики відбувається на принципах формування достатніх теоретичних знань та практичних навичок з моделювання процесів для вирішення економічних, управлінських, соціальних проблем з використанням останніх розробок в галузі інформаційних технологій, що дозволяє випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном (насамперед, країн Євросоюзу та США).

Протягом навчання студенти опановують

 • класичні та сучасні підходи моделювання соціально-економічних систем та процесів;
 • кількісні методи оцінки економічних та соціальних показників розвитку країни, світової економіки, підприємств регіону;
 • методи проектування та розробки сучасних інформаційних систем;
 • основи сучасних мов програмування;
 • основи бухгалтерського обліку та програмних продуктів автоматизації діяльності підприємства.

У результаті навчання фахівець з економічної кібернетики здатен

 • аналізувати та надавати оцінку господарської діяльності підприємств різних форм власності;
 • виконувати аналітичну обробку інформації в сфері мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності;
 • ефективно розв'язувати проблеми управління на підприємствах, в галузях, регіонах; ефективно досліджувати ринкову кон'юнктуру;
 • ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності;
 • створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок;
 • розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для оцінки бізнес-процесів;
 • розробляти моделі економічних процесів і систем, використовувати їх з практичною і дослідницькою метою;
 • проводити економічний аналіз об'єктів господарювання;
 • систематизувати дані та формувати інформаційну базу для оцінювання соціальної або економічної ситуації;
 • моделювати та прогнозувати розвиток в соціальній та економічній сферах;
 • визначати структуру соціальних та економічних процесів і явищ, а також оцінювати її вплив на розвиток суспільства.

Програма підготовки економіста-аналітика, базована на ідеї поєднання економічної підготовки з найбільш актуальними на сьогодні практичними навиками роботи з комп’ютерними інформаційними системами і розвиває здібності до творчого засвоєння сучасних інформаційних технологій, аналізу і розв’язання економічних завдань з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних засобів.

 Випускники отримують кваліфікацію: бакалавр з економіки

Фахівець з економічної кібернетики може працювати:

- економістом-аналітиком, інформаційним аналітиком, системним аналітиком, фінансовим аналітиком;

- аналітиком з комп'ютерних комунікацій, комп'ютерних систем та банків даних;

- аналітиком департаменту з аналізу ризиків;

- фахівцем з моніторингу та моделювання;

- спеціалістом планово-аналітичного підрозділу установ та організацій; - ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;

- інженером з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем; - інженером-програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління;

- аналітиком з питань інформатизації;

- розробником інформаційної системи;

- програмістом-аналітиком, розробником додатків;

- менеджером з інформаційної безпеки;

За міжнародною класифікацією фахівець з економічної кібернетики – це «Економіст 21-го століття», економіст – аналітик – програміст. 

Фахівці з економічної кібернетики є спеціалістами широкого профілю. Їх призначення виконувати аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах, органах управління економічною системою для розв'язання задач прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, фінансів, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів тощо, направлених на вирішення соціально-економічних проблем, використовуючи інструментарій економіко - математичного моделювання і прогресивних комп'ютерних технологій.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

 iJH3OO15Kqw