Дума Людмила Василівна

citationsПосада:Викладач

   Телефон: 12-270

   Електронна пошта:

 

 

Публікації:

1. Дума Л. В. Регулювання міжрегіональних диспропорцій з урахуванням податкових трансформацій / Л. В. Дума. // Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи». – 2017. – С. 77–78.

2. Дума Л. В. Тенденції розвитку та реалізації регіональної політики регіону / Л. В. Дума. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – 2017. – С. 71–72.

3. Дума Л. В. Імітаційне моделювання прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах нестандартності / Л. В. Дума. // Науковий Вісник ЛЛУ. – 2017. – №27. – С. 174–177.