Фахове спрямування – “Інформаційні технології в економіці”

       Типові завдання діяльності фахівця з економічної кібернетики: Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів. Розроблення, упровадження, супровід та експлуатація проектів інформаційних …детальніше…

АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ В EXCEL

25.05.2015 web_eki 0

В умовах ринкових відносин платоспроможність сільськогосподарських підприємств уважається найважливішою умовою їхньої господарської діяльності. Платоспроможність — це можливість підприємства наявними грошовими …детальніше…

Боднар Дмитро Ількович

08.05.2015 web_eki 0

Посада: професор Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук Внутрішній телефон: 12-270 Електронна скринька: d.bodnar@tneu.edu.ua Публікації: Bodnar D.I., Zators’kyi R.A. Generalization of continued fractions. …детальніше…

Адамів Олег Петрович

08.05.2015 web_eki 0

Посада: доцент Вчене звання: доцент  Науковий ступінь: кандидат технічних наук Внутрішній телефон: 11-125 Електронна скринька: oad@tneu.edu.ua Публікації: Адамів О. П., Борух О. С.Аналіз методів …детальніше…

Паучок Володимир Констянтинович

08.05.2015 web_eki 0

Посада: доцент Вчене звання: доцент Науковий ступінь: кандидат технічних наук Внутрішній телефон: 12-270 Електронна скринька: v.pauchok@tneu.edu.ua Публікації: Гладій Г.М. Прогнозне макромоделювання як засіб підтримки прийняття …детальніше…

Пасічник Роман Мирославович

08.05.2015 web_eki 0

Посада: доцент Вчене звання: доцент Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук Внутрішній телефон: 12-270 Електронна скринька: r.pasichnyk@tneu.edu.ua Публікації: Метод генерації тестових завдань на основі системи …детальніше…

Возняк Ольга Григорівна

08.05.2015 web_eki 0

Посада: доцент Вчене звання: доцент Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук Внутрішній телефон: 12-270 Електронна скринька: o.vozniak@tneu.edu.ua Публікації: Боднар Д.І., Буяк Л.М., Возняк О.Г. Диференціальні …детальніше…

Бабій Степан Васильович

08.05.2015 web_eki 0

Посада: старший викладач Вчене звання: — Науковий ступінь: — Внутрішній телефон: 12-270 Електронна скринька: babiy_sv@tneu.edu.ua Публікації: Бабій С.В., Управління знаннями в аспекті розвитку бізнесу. Трансформаційні …детальніше…

1 2