ВІ Publisher

ВІ Publisher

Oracle ВІ Publisher підтримує добре масштабований сервер формування звітів, який генерує і поширює звіти різних форматів на основі даних з множини джерел даних різними каналами доставки. Oracle ВІ Publisher допомагає скоротити високі витрати, пов'язані з розробкою і супроводом звітів різних форматів, одночасно підвищуючи ефективність управління звітами. Крім цього, він дає змогу зменшити залежність компанії від програмних систем інших виробників, які потрібні для форматування документів. При використанні таких відомих інструментів, як Adobe Acrobat і Microsoft Office, користувачі можуть створювати і підтримувати власні формати звітів, засновані на даних, які надходять з множини джерел. Oracle Publisher забезпечує розробників засобами точного контролю за форматом, розміткою і виведенням звітів, дозволяючи створювати і поширювати звіти поліграфічної якості, незалежно від рівня графічної складності. Oracle ВІ Publisher повністю інтегрований з іншими компонентами Oracle Business Intelligence Suite EE і використовує загальні метадані, систему безпеки, обчислення, кешування і сервіси генерації запитів. Бізнес-користувачі можуть швидко і легко створювати звіти за допомогою Oracle ВІ Publisher, встановлювати формат даних для звіту, планувати завдання з формування звітів і їх публікації, вказувати спосіб виведення і канал доставки звіту, а також публікувати звіт у репозиторії документів. Бізнес-користувач може створювати звіти в чистому Web-середовищі розробки клієнтських застосувань. З Web-клієнта користувач дістає доступ до різних джерел даних, включаючи Oracle ВІ Server, і може визначати дані, які необхідно опублікувати у вигляді звіту. Після того, як користувачем були визначені дані для звіту, необхідно визначити шаблон розмітки звіту. Користувачі можуть визначити розмітку шаблону за допомогою таких стандартних інструментів, як Microsoft Word, Adobe Acrobat або Microsoft Excel. При роботі з цими інструментами Oracle Publisher дає змогу використовувати майстер формування звітів для визначення шаблону звіту, а також візуалізатор шаблонів. Після цього користувач має перейти до "чистої" Web-консолі управління і визначити низку параметрів - користувачів і ролі, що мають доступ до звіту, визначити нові ролі і привласнити цим ролям звіти, а також визначити способи доставки звітів. Користувач може вказати безліч форматів документів і каналів доставки для одного й того самого звіту. Визначивши шаблон звіту, користувач може вказати, буде звіт сформований одразу чи пізніше, призначити генерацію звіту за розкладом, проглядати наявні звіти та їх історію. До найважливіших функцій Oracle ВІ Publisher належать: 1) продуктивність і масштабованість: Oracle ВІ Publisher - високопродуктивний J2EE сервер. Він може бути розгорнений на будь-якому сервері застосувань, сумісному з J2EE 1.3, і використовувати можливості масштабування, розпаралелю-вання і високої доступності сервера застосувань, забезпечуючи високопродуктивну генерацію звітів;

2) множини джерел даних: Oracle ВІ Publisher дає змогу використовувати дані з різних структурованих джерел даних -- Oracle ВІ Server, бази даних Oracle (8і, 9і, lOgRl, 10gR2), IBM DB/2, Microsoft SQL-Server, бази даних Informix і Sybase, і з неструктурованих джерел даних - файлів, XML, Web-сервісів, URL, які можуть інтегруватися в одному звіті. Oracle ВІ Publisher застосовує оптимізовані механізми організації пулу для забезпечення доступу до даних із цих джерел; 3) підтримка багатьох форматів документів: Oracle ВІ Publisher розподіляє визначення даних, які мають бути об'єднані у звіт, і формат, в якому звіт повинен бути опублікований. Тому один звіт може одночасно публікуватися в різних форматах документів, включаючи Microsoft Word, Excel, RTF, PDF, XML, EDI тощо; 4) опції доставки через велику кількість каналів: Oracle ВІ Publisher підтримує низку можливостей доставки звітів, що генеруються. Звіти можуть публікуватися в інтерактивних те-ках за допомогою WEBDAV, автоматично прикріплятися до повідомлень електронної пошти для розсилки, посилатися на корпоративні сервери друку, а також розміщуватися на файловому сервері, з якого їх можна забрати протоколом FTP; б) пакетна обробка і передача звітів: Oracle ВІ Publisher інтегрований з механізмами планування виконання завдань Oracle ВІ Server і також може інтегруватися із зовнішніми системами планування завдань для організації пакетної генерації і передачі звітів. Він підтримує легкий у застосуванні інтерфейс адміністрування, що дає змогу визначати завдання з формування звітів, їх планування, управління і відстежування статусу, включаючи вживання коригуючих заходів при збоях; 6) високопродуктивний друк: Oracle ВІ Publisher забезпечує інтеграцію з корпоративними серверами друку і корпоративними принтерами (які підтримують протоколи ІРР і LCUP), включаючи управління чергами, а також забезпечує розподіл навантаження залежно від пропускної спроможності, перемикання у разі відмови і відновлення. 7) управління змістом і пошук: Oracle ВІ Publisher, що генеруються, звіти можуть зберігатися й управлятися з інтерактивних тек. Захист інтерактивних тек забезпечений ролевою системою безпеки. Пошук документів, що містяться в цих те-ках, виконується за допомогою потужних пошукових можливостей Oracle Secure Enterprise Search; 8) підтримка відкритих стандартів: Oracle ВІ Publisher побудований на основі відкритих стандартів - Java, J2EE, XML, XSL-T, RTF, PDF, які дають змогу користувачам легко впроваджувати його і використовувати разом із застосовуваними в організації інформаційними технологіями, а також інструментами бізнес-аналітики. Oracle ВІ Briefing Books. Briefing Book (робоча книга) - це рішення, що дає змогу зберегти зміст Oracle ВІ Interactive Dashboard (інтерактивної інформаційної панелі) і потім проглядати інформацію за допомогою спеціальної програми в оф-лайн режимі. Briefing Book дає можливість створювати моментальні знімки сторінок інформаційної панелі, проглядати їх в режимі оф-лайн і передавати іншим. Робочі книги виглядають так само, як сторінки з інформаційних панелей. Багатосторінкові робочі книги оснащені засобами управління сторінками і можуть бути використані для надання інформації іншим. Робочі книги також дозволяють архівувати інформацію інформаційної панелі.

Admin administrator