Ресурси проекту в Project 2016

Складання списку ресурсів

Загальні правила опису ресурсів

Ефективне управління ресурсами — одне з головних достоїнств Project. Оцінка ресурсів планової операції покликана визначити, які ресурси (людські, обладнання або матеріальні засоби) будуть використовуватися і в якій кількості, і коли кожен з ресурсів буде доступний для виконання проектних операцій.

Ресурси — це виконавці, устаткування і матеріали, необхідні для виконання завдань проекту. У Project представлено три типи ресурсів — Трудовий, Матеріальний, Витратний :

 • трудові ресурси — це виконавці та обладнання, зайняті в проекті;
 • матеріальні ресурси — матеріали, споживані при виконанні завдань проекту;
 • витратні ресурси — витрати, які не пов’язані з використанням трудових чи матеріальних ресурсів, але повинні бути враховані в плані проекту (наприклад, поштові та транспортні витрати, оплата консультантів і ін.).

Тип ресурсу визначає принцип обліку даного ресурсу в плані проекту.

У Project для ресурсів визначені коли ресурс може працювати над виконанням завдань проекту, вартість — витрати, пов’язані з використанням даного ресурсу в проекті.

Для визначення робочого часу та вихідних днів ресурсу, може бути створений власний календар ресурсу.

Планування ресурсів починається з визначення складу ресурсів.

Кількість ресурсів в проекті обмежена, практично, тільки здоровим глуздом. Максимально можливе число — 700 000 ресурсів.

Можна вводити ресурси в міру їх призначення задачам, або використовувати список ресурсів, створений для даного проекту.

Для роботи зі списком ресурсів зазвичай використовується уявлення Лист ресурсов .

введення ресурсів

Для введення ресурсів зазвичай використовується таблиця Запис уявлення Лист ресурсов .

Назва ресурсу вводиться в поле Назва ресурсу .

За замовчуванням будь-якого ресурсу присвоюється тип Трудовий . Значення поля Тип необхідно вибрати зі списку.

Тип ресурсу визначає принцип обліку даного ресурсу в плані проекту. Участь в проекті трудових ресурсів обчислюється у тимчасових одиницях, матеріальних ресурсів — в кількісних, тому після вибору типу ресурсу багато поля таблиці заповнюються значеннями, прийнятими за замовчуванням ( рис. 5.1 ).

ресурси

збільшити зображення
Рис. 5.1. Ресурси

Для установки параметрів ресурсу використовують різні таблиці уявлення Лист Ресурсів . Можна також використовувати комбіноване уявлення, при якому в нижній частині вікна відображається форма відомостей про ресурс. Для цього слід натиснути кнопкуДокладно (Показати подробиці про ресурс) групи Властивості вкладки Ресурс .

Для введення і / або вибору деяких параметрів ресурсу може знадобитися діалогове вікно Відомості про ресурс , яке відображається кнопкою Відомості групи Властивості вкладки Ресурс або подвійним миші клацанням по рядку ресурсу.

За допомогою вікна Відомості про ресурс параметри можна змінювати як для окремого ресурсу, так і для декількох одночасно виділених.

Слід звернути увагу, що деякі параметри ресурсів доцільно вводити тільки при їх призначенні.

Налаштування доступності ресурсів

Призначення числа одиниць ресурсів

В поле Макс. одиниць вказується, що даний трудовий ресурс працює над проектом — в режимі повної або часткової зайнятості, або ж він разом з кількома аналогічними йому ресурсами об’єднаний в один ресурс.

Якщо потрібно вказати, що ресурс присвячує проекту весь свій час, встановлюють значення 100% . Якщо ж крім цього проекту, ресурс зайнятий при виконанні інших проектів, слід встановити, яку частину робочого часу ресурс може бути використаний.Наприклад, 50% означає, що ресурс може бути використаний в поточному проекті 50 відсотків свого робочого часу. Значення в поле Макс. одиниць може і перевищувати 100%. Наприклад, якщо потрібно вказати, що в проекті на умовах повної зайнятості братиме участь група ресурсів, наприклад два редактора (два комп’ютери), в поле Макс. одиниць слід вказати значення 200% .

Слід мати на увазі, що процентне значення одиниць задається виходячи з показників доступності, встановлених в календарі ресурсу.За замовчуванням календарем ресурсу служить Стандартний календар проекту, який передбачає 40-годинний робочий тиждень. Але якщо призначити ресурсу інший базовий календар або налаштувати наявний календар ресурсу, максимальне число одиниць буде виводитися з цього календаря.

Величина одиниць доступності ресурсу може бути різною в різний час.

На вкладці Загальна в таблиці Доступність ресурсу необхідно вказати період доступності ресурсу. У таблиці Доступність ресурсу в поле Доступний з вводять дату початку, в поле Доступний до — дату закінчення періоду доступності, а в поле Одиниці — значення доступності. Таких періодів для одного ресурсу може бути кілька, в тому числі і з різним рівнем доступності ( рис. 5.2 ).

Установка періодів доступності ресурсу

збільшити зображення
Рис. 5.2. Установка періодів доступності ресурсу

Для матеріальних і витратних ресурсів поле Макс. одиниць недоступно, оскільки ресурси не пов’язані з календарями або іншими об’єктами, які показували б їх доступність.

Кількість використовуваного матеріального ресурсу залежить від конкретного призначення і встановлюється за допомогою одиниць призначення. При бажанні в поле Одиниці виміру матеріалів можна вказати одиницю виміру.

Календар ресурсу

За замовчуванням, для кожного ресурсу автоматично створюється календар, параметри якого збігаються з параметрами основного (базового) календаря проекту. Однак деякі трудові ресурси можуть мати свій персональний графік роботи, крім того, необхідно врахувати періоди відпусток або неповну зайнятість ресурсу на завдання цього проекту. Календарі ресурсів зачіпають певний ресурс або категорію ресурсів. З календаря ресурсів видно, що деякі ресурси працюють тільки стандартне робочий час, тоді як інші працюють три повні зміни, або що член команди проекту може бути недоступний через відпустки або участі в семінарі, або, наприклад, що деякі співробітники працюють лише по певним дням тижня згідно з умовами контракту.

Календар, відмінний від календаря проекту, для ресурсу може бути обраний в стовпці Базовий календар таблиці уявлення Лист ресурсів (див. Рис. 5.1 ).

Для визначення робочого часу та вихідних днів ресурсу, якщо вони відрізняються від встановленого базового календаря проекту, може бути створений власний календар ресурсу. Для створення календаря ресурсу слід в діалоговому вікні Відомості про ресурс на вкладці Загальні (див. Рис. 5.2 ) натиснути кнопку Змінити робочий час. Календар ресурсу ( рис. 5.3 ) створюється точно так же, як і календар всього проекту (див. «Створення проекту» )

Налаштування календаря ресурсу

збільшити зображення
Рис. 5.3. Налаштування календаря ресурсу

Для матеріальних і витратних ресурсів вибрати календар і, тим більше, змінити календар неможливо, оскільки ресурси не пов’язані з календарями або іншими об’єктами, які показували б їх доступність.

вартість ресурсів

Вартість трудових ресурсів

Вартість трудових ресурсів визначається звичайною ставкою, ставкою за понаднормовий робочий витратами на використання. Ці значення можна ввести у відповідні стовпчики таблиці уявлення Лист ресурсів (див. Рис. 5.1 ).

Значення ставок вводяться в грошових одиницях в одиницю часу, наприклад, 500р. / Год або 4000р. / Д . Витрати на використання вводяться в грошових одиницях, наприклад, 400р. .

У деяких ситуаціях одного набору ставок для ресурсів недостатньо для створення складних схем виставлення рахунків, які називаються змішаними ставками. Це відбувається в тому випадку, коли у ресурсу змінні ставки, що залежать від будь-яких факторів: період роботи, тип роботи, місце роботи, знижка за великий обсяг роботи і т.п.

В цьому випадку для встановлення вартості ресурсу можна використовувати таблиці норм витрат. Для кожного ресурсу можна ввести кілька значень витрат на використання, щоб відобразити схеми зі змішаними ставками.

 • У діалоговому вікні Відомості про ресурс на вкладці Витрати в розділі Таблиці норм витрат відкрийте вкладку A (за замовчуванням) .
 • У стовпці Дата дії введіть дату початку дії зміни ставки.
 • У шпальтах Стандартна ставка і Ставка понаднормових введіть ставки для ресурсу ( рис. 5.4 ).

  Введення змінних ставок

  збільшити зображення
  Рис. 5.4. Введення змінних ставок

 • Щоб ввести зміна ставки, яке відбувається в інший день, введіть або виберіть нову дату і нові стандартні і понаднормові ставки в додаткових рядках таблиці норм витрат.
 • Щоб ввести додаткові набори ставок оплати для того ж ресурсу, відкрийте вкладку B (а, при необхідності потім також вкладкиС, D і Е ) і повторіть попередні дії.

Вартість матеріальних ресурсів

Вартість матеріальних ресурсів визначається звичайною ставкою за одиницю, зазначену в поле Одиниця виміру матеріалів , і витратами на використання. Ці значення можна ввести у відповідні стовпчики таблиці уявлення Лист ресурсів (див. Рис. 5.1 ).

Значення ставки і витрат на використання вводяться в грошових одиницях.

Для матеріальних ресурсів теж може виникнути ситуація, коли вартість є неоднаковим у різні періоди часу і / або залежить від будь-яких умов. У цьому випадку, як і для трудових витрат, можна використовувати таблиці ставок.

Вартість витратних ресурсів

Вартість витратного ресурсу вказують в момент його призначення задачі.

Порядок нарахування витрат

Параметр нарахування витрат визначає час, коли Project обчислює підсумкові витрати на ресурси, засновані на ставці, призначені завданням.

За замовчуванням для ресурсів будь-якого типу встановлений пропорційний нарахування витрат. Інший спосіб нарахування ( На початку або Після закінчення ) можна вибрати в стовпці Нарахування уявлення Лист ресурсів (див. Рис. 5.1 ).

Призначення ресурсів задачам проекту

Про призначення

Призначенням називається зв’язок певного завдання з ресурсами, необхідними для її виконання. Завданням можуть призначатися трудові, матеріальні та витратні ресурси.

Ресурси призначаються завданням проекту для того, щоб вказати, хто або що необхідно для виконання цих завдань згідно з календарним планом. Після виконання призначень завдання плануються відповідно до календарів ресурсів і одиницями призначення, що дозволяє здійснювати більш точне планування.

Ресурси слід призначати завданням в тих випадках, якщо потрібно:

 • відслідковувати обсяг роботи, виконаної людьми і устаткуванням в ході виконання завдань, або обсяг використаних при цьому матеріалів;
 • забезпечити повний облік і прозорість проекту. При чіткому розподілі відповідальності менша ймовірність упустити якусь задачу з уваги;
 • точно визначити тривалість виконання завдань і термінів їх можливого завершення;
 • відслідковувати ресурси, яким призначено занадто мало або занадто багато роботи;
 • вести облік часу використання ресурсів і витрат на ресурси.

Одному завданню може бути призначено кілька ресурсів. Один і той же ресурс може бути призначений декільком завданням.

При призначенні одного ресурсу одночасно кільком завданням може виникнути конфлікт, пов’язаний з перевантаженням ресурсу (перевищенням встановленої доступності). На першому етапі формування списку призначень на цю проблему можна не звертати уваги, а вирівнювання завантаження зробити після створення всіх призначень.

Не рекомендується призначати ресурси сумарним завданням. Ресурси призначають для кожної підзадачі.

Ресурси можна призначати повторюваним завданням. При цьому вони автоматично будуть призначені кожному сеансу повторюваного завдання. Втім, можна призначати ресурси і окремо кожному сеансу повторюваного завдання.

створення призначень

Існує кілька способів призначення ресурсів задачі.

Це можна зробити в будь-якому уявлення, в якому відображається список завдань проекту ( Діаграма Ганта, Лист завдань і ін.).

 • На вкладці Ресурси в групі Призначення натисніть кнопку Призначити ресурси .
 • З’явиться діалогове вікно Призначити ресурси , в якому відображаються всі створені для проекту ресурси.
 • Не закриваючи вікна Призначення ресурсів , в списку завдань виділіть завдання (або кілька завдань), якій призначаються ресурси. У вікні Призначення ресурсів виділіть призначається ресурс (або кілька одночасно призначуваних ресурсів) і натисніть кнопку Призначити ( рис. 5.5 ).

  призначення ресурсів

  збільшити зображення
  Рис. 5.5. Призначення ресурсів

 • Усі призначені ресурси будуть позначені в списку галочкою. При необхідності в стовпці Одиниці вкажіть кількість одиниці призначення конкретного ресурсу конкретного завдання ( рис. 5.6 ).

  призначені ресурси

  збільшити зображення
  Рис. 5.6. Призначені ресурси

 • Не закриваючи вікна Призначення ресурсів , повторіть ці дії для всіх завдань проекту, після чого закрийте вікно.

Для призначення ресурсів задачі можна використовувати комбіноване уявлення, при якому в нижній частині вікна відображаєтьсяФорма завдань або Форма відомостей про завдання .

У стовпці Назва ресурсу список ресурсів не відображається: слід виділити поле в стовпці, клацнути по з’явилася стрілкою, і в списку, що розкривається вибрати потрібний ресурс ( рис. 5.7 ).

Призначення ресурсів в Формі завдань

збільшити зображення
Рис. 5.7. Призначення ресурсів в Формі завдань

Після вибору всіх необхідних ресурсів в Формі завдань слід натиснути кнопку ОК .

Можна використовувати і вкладку Ресурси діалогового вікна Відомості про завдання .

Як і в попередньому випадку, необхідно виділити поле в стовпці Назва ресурсу , а потім вибрати потрібний ресурс в списку ( рис. 5.8 ).

Призначення ресурсів у вікні Відомості про завдання

збільшити зображення
Рис. 5.8. Призначення ресурсів у вікні Відомості про завдання

Помилково призначення ресурсу можна видалити в вікні Призначити ресурси (див. Рис. 5.5 ) Для цього слід виділити ресурс і натиснути кнопку Видалити .

Установка параметрів призначення

Число одиниць ресурсу

При будь-якому способі призначення необхідно ввести значення в поле Одиниці .

Для трудових ресурсів одиниці виміру — відсотки. Ресурс може бути призначений завданню повністю або частково. 100% означає повну зайнятість ресурсу на цьому завданню.

При призначенні матеріальних ресурсів в поле Одиниці вводиться значення, що позначає кількість (обсяг) даного ресурсу в одиницях, зазначених у полі Одиниці виміру матеріалів при створенні ресурсу (див. Рис. 5.1 ).

Обсяг ресурсів, які виділяються (або норма споживання ресурсів) може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому обсязі (нормі споживання) на рішення задачі виділяється вказану кількість ресурсів, і воно не залежить від тривалості завдання. У цьому випадку в поле Одиниці досить ввести число, наприклад, 5 , що буде означати фіксовану норму споживання для даного ресурсу — 5 одиниць на весь час виконання завдання.

Змінний обсяг (норма споживання) залежить від тривалості завдання. У цьому випадку в поле Одиниці слід після числа через дріб ввести одиницю виміру часу, наприклад, 5 / д відповідає змінної нормі, 5 одиниць ресурсу в кожен день протягом часу виконання завдання.

Режим проштовхування ресурсу

Режим проштовхування показує, як трудовитрати трудових і матеріальних ресурсів розподілені в часі.

Властивості призначень можуть бути змінені за допомогою вкладки Загальні діалогового вікна Відомості про призначення ( рис. 5.9). Для відображення діалогового вікна можна в поданні Використання завдань два рази клацнути мишею по необхідному призначенням або виділити його і на вкладці Формат в групі Призначення натиснути кнопку Відомості .

Зміна властивостей призначення

збільшити зображення
Рис. 5.9. Зміна властивостей призначення

Список, що розкривається Профіль завантаження містить вісім можливих типів профілів завантаження. За замовчуванням, встановлюється режим проштовхування Плоский , що означає рівномірний розподіл навантаження виконавця. Якщо специфіка завдання вимагає різних трудовитрат на різних етапах виконання, можна для ресурсу вибрати режим проштовхування, що відповідає вимогам завдання:

 • Завантаження в кінці — велика частина навантаження випадає на останній етапи завдання;
 • Завантаження на початку — велика частина навантаження розподілено на початковий етапи завдання;
 • Подвійний пік — два піки в середині завдання;
 • Ранній пік — пік завантаження на початку завдання;
 • Пізній пік — пік завантаження в кінці завдання;
 • Дзвін — пік навантаження в середині періоду виконання завдання;
 • Черепаха — рівень навантаження плавно збільшується до середини періоду виконання завдання, потім плавно зменшується.

Залежно від встановленого профілю навантаження в поле Індикатори з’являється відповідний профілю значок і змінюється розподіл навантаження ресурсу за часом. На рис. 5.10 показано відображення різних профілів.

Відображення профілів завантаження

збільшити зображення
RIS. 10.5. Профілі Показуються навантаження

Для витратних ресурсів вибір профілю завантаження не передбачається.

Вартість ресурсу

Витрати на використання трудових і матеріальних ресурсів будуть розраховуватися автоматично на основі ставок і одиниць використання ресурсу в завданні.

Якщо для ресурсу задано кілька таблиць ставок, потрібну з них можна вибрати в списку, що розкривається Таблиця норм витратвкладки Загальні діалогового вікна Відомості про призначення (див. Рис. 5.9 ).

Вартість витратних ресурсів можна ввести в момент їх призначення в стовпці Витрати вікна Призначення ресурсів (див. Рис. 5.5 ). Ці витрати можна ввести і після призначення ресурсу у відповідному полі вкладки Загальні діалогового вікна Відомості про призначення( рис. 5.11 ).

введення витрат

збільшити зображення
Рис. 5.11. Введення витрат

Вплив призначень на календарний план

Якщо завданням проекту не призначені ресурси, Project при складанні календарного плану враховує тільки тривалість завдань, залежність завдань, обмеження і вміст календаря проекту і календаря завдань. Якщо ж ресурси призначені, завдання будуть плануватися з урахуванням календарів ресурсів і їх одиниць призначення, що дозволяє створити більш точний календарний план.

На відміну від трудових ресурсів, призначення завдання матеріальних ресурсів ніяк не відбивається на складанні календарного плану завдання. Однак зміна призначень матеріалів може вплинути на календарний план завдання, якщо їй призначені тільки матеріальні ресурси (але не трудові). У цьому випадку зміна трудовитрат призначення, для якого встановлена ​​змінна норма витрати матеріалу, може привести до зміни тривалості завдання. Наприклад, припустимо, що є матеріальний ресурс, яким відповідають одиниці призначення 10 тонн / год, а тривалість завдання складає 8 годин. Якщо число одиниць замінити на 20 тонн / год, тривалість завдання збільшиться до 16 годин.

При складанні календарного плану завдань проекту, яким призначені ресурси, Project, крім відомостей про завдання, використовує відомості про земельні ресурси і призначеннях; при цьому обчислюються, зокрема, такі параметри календарного плану.

 • Величина трудовитрат, призначених ресурсу, і метод розподілу цих трудовитрат за часом.
 • Число одиниць призначення ресурсу для завдання, що визначає його часткову зайнятість, повну зайнятість або групу ресурсів.
 • Тип завдання, від якого залежить характер зміни календарного плану при перегляді наявних призначень. Розрізняються три типи завдань: завдання з фіксованими одиницями, завдання з фіксованою тривалістю і завдання з фіксованими трудозатратами.
 • Наявність фіксованого обсягу робіт. Якщо у завдання фіксований обсяг робіт, то при додаванні або видаленні призначених ресурсів весь обсяг робіт буде перерозподілятися серед наявних ресурсів. Наприклад, для завдання з фіксованими одиницями призначення це призводить, зокрема, до того, що чим більше призначається ресурсів, тим швидше завдання буде виконано.
 • Робочий і неробочий час, вказане в календарях призначених ресурсів.

Як тільки завдання будь-якого типу призначається ресурс, вона включається до календарного плану згідно з формулою Тривалість = Трудовитрати / Одиниці . У наступній таблиці показано, яким чином зміна одного з цих трьох параметрів для різних типів завдань впливає на календарний план.

Таблиця 5.1.
Тип задачи Змінний параметр — «трудовитрати» Змінний параметр — «тривалість» Змінний параметр — «одиниці»
З фіксованими одиницями тривалість перераховується трудовитрати перераховуються тривалість перераховується
З фіксованими трудозатратами тривалість перераховується одиниці перераховуються тривалість перераховується

Джерело: http://www.intuit.ru/intuituser/userpage