Основні завдання, які вирішує Електронна митниця

Основними завданнями Електронної митниці є:

— автоматизація процесів митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— забезпечення функціонування системи електронного документообігу;

— забезпечення функціонування системи аналізу ризиків;

— сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності шляхом ведення відповідних автоматизованих систем;

— забезпечення інформаційної взаємодії митної служби України з правоохоронними органами та іншими органами державної влади України в межах двосторонніх угод або спільних наказів про обмін інформацією;

— формування банку даних Електронної митниці;

— забезпечення інформаційної безпеки під час формування і функціонування банку даних Електронної митниці;

— накопичення інформації в результаті проведення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— забезпечення інформаційної взаємодії та співпраці відповідно до укладених Україною міжнародних договорів;

— проведення єдиної науково-технічної політики під час створення Електронної митниці.

Електронна митниця як автоматизована система обліку зовнішньоекономічних операцій юридичних та фізичних осіб повинна забезпечувати виконання таких функцій:

— накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб у відповідних базах даних (на центральному та регіональному рівнях);

— взаємодія з іншими зовнішніми інформаційними системами;

— уведення інформації про можливу зовнішньоекономічну операцію юридичної або фізичної особи безпосередньо з первинних документів, включаючи їх відцифрований образ;

— хронологічне накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб;

— формування аналітичних звітів про експортно-імпортні операції країни;

— дотримання необхідного рівня технічного захисту інформації.

— Власником Електронної митниці є ДМСУ, яка володіє, користується і розпоряджається основними структурними компонентами Електронної митниці, необхідними для забезпечення її функціонування.

— Власник Електронної митниці:

— реалізує державну політику з питань реєстрації, ідентифікації та обліку зовнішньоекономічних операцій юридичних та фізичних осіб, забезпечує оформлення та видачу відповідних документів Електронної митниці;

— здійснює керівництво та контроль за роботами, пов’язаними зі створенням, веденням і забезпеченням функціонування Електронної митниці;

— визначає організаційні та методичні засади ведення Електронної митниці.

Уповноваженою особою Власника Електронної митниці для виконання робіт із створення, ведення і забезпечення функціонування Електронної митниці є Регіональна інформаційна митниця (далі — РЩ).

Напрям, створення Електронної митниці

Основні напрями створення Електронної митниці як подальшого інформаційно-технічного розвитку ЄАІС ДМСУ такі.

1. У сфері розвитку системи технічних та програмних комплексів автоматизації технологічних процедур митного контролю та митного оформлення:

— вдосконалення системи автоматизованого контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів відповідно до заявлених митних режимів;

— розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів та громадян;

— розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— подальша автоматизація процесів митного контролю;

— вдосконалення системи аналізу ризиків та її інтеграція з автоматизованими системами митного оформлення;

— вдосконалення системи обліку учасників ЗЕД в напрямі її взаємодії з інформаційними системами органів державної влади України;

— створення автоматизованої системи адміністрування
митних платежів як складової АСМО;

— вдосконалення автоматизації процесів виявлення та обліку порушень митних правил;

— розробка автоматизованої системи формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування митної статистики (показники діяльності митних органів);

— створення автоматизованої системи застосування передбачених законом заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

2. У сфері розвитку системи електронного документообігу.

— впровадження електронного цифрового підпису для усіх працівників митних органів;

— ведення та постійне оновлення Рубрикатора нормативних документів;

— створення електронної бібліотеки Митної служби України;

— побудова системи електронного документообігу та електронного декларування на базі системи ІТК «Електронна пошта»;

— поетапне впровадження системи електронного документообігу в ДМСУ, інтегрованої в систему електронного документообігу органів державної влади.

3. У сфері накопичення та адміністрування відомчих інформаційних ресурсів:

— модернізація архітектури ЄАІС та баз даних в напрямі забезпечення відмовостійкості (створення резервного інформаційного центру), цілісності, несуперечності, достовірності, актуальності та доступності інформації;

— розробка єдиної інформаційної моделі ЄАІС ДМСУ з використанням механізмів системної інтеграції об’єктів інформаційно-технічної інфраструктури;

— модернізація та вдосконалення механізмів доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади України;

— зміна системи накопичення статистичних показників та формування БД статистичних показників ;

— розвиток та вдосконалення функціональних підсистем ЄАІС для автоматизації діяльності структурних підрозділів ДМСУ.

4. У сфері телекомунікацій:

— організація каналів зв’язку між центральними офісами митних органів та їх віддаленими підрозділами шляхом подальшої розбудови ВТМ на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів України;

— організація міжнародних каналів зв’язку для реалізації угод з інформаційного обміну на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів;

— створення системи відомчого телефонного зв’язку та системи передачі відеозображення у складі ВТМ на базі сучасних технологічних рішень;

— модернізація та оснащення митних органів сучасними обчислювальними мережами, засобами обробки та передачі інформації.

5. У сфері розвитку систем захисту інформації:

— побудова комплексної системи захисту інформації (в подальшому — КСЗІ) шляхом упровадження типових рішень КСЗІ на різних рівнях обробки та збереження інформації на об’єктах інформаційної діяльності;

— організація та проведення атестації об’єктів інформаційної діяльності митних органів відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.