Завдання проекту в Project 2016

Складання списку завдань

Загальні правила створення завдань

Завдання — основний елемент проекту. Саме список завдань визначає всі дії, які необхідно виконати для реалізації проекту.

Проект завжди має певну мету, для досягнення цієї мети необхідно виконати ряд проміжних завдань, отримати ряд проміжних результатів. При складанні плану проекту дуже важливо правильно визначити завдання, необхідні для досягнення поставленої мети.Коректний список завдань повинен враховувати всі роботи, які потрібні для успішного завершення проекту.

Управління змістом проекту включає в себе процеси, що забезпечують включення в проект всіх тих і лише тих робіт, які необхідні для успішного виконання проекту.

Зміст проекту — роботи, які необхідно виконати, щоб отримати продукт, послугу або результат з зазначеними характеристиками і функціями.

Для ефективного управління проектом список робіт повинен бути структурований. Методи структуризації проекту принципово зводяться до двох основних типів:

 • метод «зверху-вниз» — спочатку визначаються загальні завдання, які потім деталізуються. Цей метод реалізує принцип планування від загального до конкретного.
 • метод «знизу-вгору» — спочатку визначаються приватні завдання, які потім узагальнюються. Цей метод реалізує принцип планування від часткового до загального.

При будь-якому підході формується ієрархічний список завдань

Не рекомендується створювати завдання великої тривалості. Для зручності планування і оптимізації використання ресурсів всі завдання проекту повинні бути сумірною тривалості.

Оптимальними є завдання, для виконання якої потрібно один виконавець.

Кількість завдань у проекті обмежена, практично, тільки здоровим глуздом. Максимально можливе число — 400 000 завдань.

Слід рекомендувати попередньо створити список завдань, по крайней мере, основних, в документі Word або Excel. Як тільки список завдань сформований, назви завдань можна вводити в план проекту. При бажанні, сформований список завдань можна імпортувати в проект.

Запис про завдання можна створювати в різних уявленнях проекту. Зазвичай для цього використовують таблицю Запис уявленняДіаграма Ганта .

Вибір методу планування

Перед початком створення списку завдань слід визначитися, чи будуть більшість завдань створюватися в режимі автоматичного або ручного планування. У Project існує два режими планування завдань: вручну і автоматично.

Завдання, призначені вручну можна розташувати в будь-якому місці розкладу без зміни їх розкладу в проекті. Вони не переміщаються, оскільки являють собою пов’язані відомості про зміну завдань. Автоматично призначені завдання призначаються за допомогою модуля планування проекту з урахуванням обмежень, залежностей, календарів проектів і ресурсів.

Завдання, заплановану вручну, можна помістити в будь-яке місце календарного плану, і Project не змінить її розташування. Ця нова функція забезпечує більше гнучкості і контролю над плануванням і управлінням календарним планом.

Використання автоматично запланованих завдань — стандартний метод планування завдань в Project. Автоматичне планування забезпечує чітко структурований систематичний підхід до управління плануванням проектів. На основі введених значень, наприклад тривалості завдання, запланованих трудовитрат, кількості ресурсів, а також відомостей про обмеження, додаток Project обчислює найбільш ранні і пізні дати виконання завдань для створення оптимального календарного плану.

За замовчуванням використовуються завдання, заплановані вручну.

Щоб змінити режим планування при створенні нових завдань в поточному проекті необхідно клацнути по індикатору режиму в лівій частині рядка стану і вибрати потрібний режим ( рис. 4.1 ).

Вибір режиму планування завдань проекту

збільшити зображення
Рис. 4.1. Вибір режиму планування завдань проекту

Можна також на вкладці Завдання у групі Завдання натиснути кнопку Режим і там вибрати режим ( рис. 4.2 ). При бажанні або необхідності для кожної окремої задачі або групи завдань в подальшому можна змінити режим планування. Для цього використовують відповідні кнопки в групі Завдання вкладці Завдання .

Вибір режиму планування завдань

збільшити зображення
Рис. 4.2. Вибір режиму планування завдань

У навчальному проекті даного курсу буде використано переважно автоматичне планування

Створення простої задачі

Назва завдання вводять в стовпець Назва завдання .

Нової введеної задачі за замовчуванням присвоюється тривалість 1 день? ( Рис. 4.3 ). Знак питання в поле Тривалість означає, що дане значення параметра тривалість є приблизними, оцінним. Після редагування значення тривалості знак питання зникне, але його можна додати, щоб позначити дане значення як приблизне.

створення завдання

збільшити зображення
Рис. 4.3. Створення завдання

У правій частині подання діаграма Ганта з’являється відрізок довжиною в 1 день, що відображає введену завдання. За замовчуванням, для проектів, планованих з дати початку, датою початку нового завдання є дата початку проекту. (Для проектів, що плануються від закінчення: датою закінчення завдання за замовчуванням, є дата закінчення проекту.)

Параметри завдання можна ввести відразу після її створення, але можна і після введення декількох завдань або, навіть, всіх завдань проекту.

Створення сумарною завдання

Використання сумарних задач, що складаються з окремих підзадач, істотно полегшує роботу з проектом. Наприклад, замість того, щоб створити одну велику задачу Редагування статей , можна створити кілька окремих підзадач по редагуванню кожної окремої статті.

Є кілька можливостей створення сумарних задач.

Найпростіше це можна зробити наступним чином.

 • Введіть назву завдання, яка буде сумарною.
 • Безпосередньо під нею введіть назви всіх завдань, які стануть подзадачами.
 • Виділіть список введених завдань і на вкладці Завдання у групі Планування натисніть кнопку Знизити рівень завдання ( рис. 4.4 ).

  Зниження рівня завдання

  збільшити зображення
  Рис. 4.4. Зниження рівня завдання

Таким чином, завдання Редагування статей стала сумарною, що містить десять підзадач. Слід звернути увагу, що сумарна завдання на діаграмі Ганта відображається інакше, ніж звичайні завдання ( рис. 4.5 ).

Сумарна завдання

увеличить изображение
Рис. 4.5. Суммарная задача

Крім окремих сумарних задач, які є частиною проекту, існує також сумарна завдання проекту . Для її відображення слід встановити відповідний прапорець в групі Показати чи приховати вкладки Формат .

Сумарна завдання проекту дозволяє відобразити всі параметри всього проекту: тривалість, витрати і т.д.

Створення віхи

Віхою представляють завдання, результат якої особливо важливий. Віхою можна позначити завершення етапу. У Project завдання стає віхою, якщо задати їй нульову тривалість. Завдання з ненульовою тривалістю можна перетворити в віху установкою відповідного прапорця на вкладці Додатково діалогового вікна Зведення про завдання .

Віхи на діаграмі Ганта відображаються спеціальним значком. У проекті, що розробляється створена віха Редагування , а також сумарна завдання Коректура статей позначена як віха ( рис. 4.6 ).

Відображення віх на діаграмі Ганта

збільшити зображення
Рис. 4.6. Відображення віх на діаграмі Ганта

повторювані завдання

Проект може містити події, які повторюються із заданою регулярністю. Наприклад, Засідання редсовета, Підготовка щотижневого звіту і т.д. Подібні події можуть бути включені в план проекту як звичайні завдання, але можна їх ввести як повторювані завдання , із заданою періодичністю. В цьому випадку Project створює послідовність завдань, не пов’язаних ніякими відносинами.

Звичайну завдання неможливо зробити повторюваної.

Для створення повторюваного завдання необхідно на вкладці Завдання у групі Вставка клацнути по стрілці кнопки Завдання і в меню вибрати команду Періодична задача ( рис. 4.7 ).

Створення повторюваного завдання

збільшити зображення
Рис. 4.7. Створення повторюваного завдання

У діалоговому вікні Відомості про повторюваної завданню задаються параметри завдання.

 • В поле Назва завдання введіть назву завдання.
 • В поле Тривалість введіть або встановіть лічильником тривалість завдання.
 • У групі Повторювати встановіть періодичність ( Щодня, Щотижня, Щомісяця або Щороку . Залежно від обраної періодичності, праворуч від перемикачів з’явиться група елементів, що уточнюють обрану частоту. Встановіть необхідні параметри повторення.
 • У групі Межі повторення в поле Початок введіть або виберіть у календарі дату для першого входження повторюваного завдання, а також встановіть кількість повторень або дату закінчення цього завдання.

Завдання параметрів повторюваного завдання

збільшити зображення
Рис. 4.8. Завдання параметрів повторюваного завдання

Завдання додається до плану проекту, а також для кожного сеансу повторюваного завдання автоматично створюються завдання більш низького рівня. Сама повторювана завдання відзначена спеціальним значком у поле Індикатори ( рис. 4.9 ).

Відображення повторюваного завдання

збільшити зображення
Рис. 4.9. Відображення повторюваного завдання

Додавання завдань

У будь-який момент в будь-яке місце проекту можна додати будь-яке завдання.

 • Виділіть будь-яку клітинку в рядку завдання, вище якої потрібно додати нову.
 • На вкладці Завдання у групі Вставити натисніть кнопку Завдання або натисніть комбінацію клавіш CTRL + плюс (+) на цифровій клавіатурі.
 • У рядку введіть назву завдання.

видалення завдання

У будь-який момент будь-яке завдання можна видалити.

 1. Виділіть рядок завдання, яку потрібно видалити.
 2. Натисніть DELETE .
 3. Можна зробити інакше.
 4. Виділіть будь-яку клітинку в рядку завдання, яку потрібно видалити.
 5. Натисніть комбінацію клавіш CTRL + мінус (-) на цифровій клавіатурі.

Слід мати на увазі, що при видаленні сумарною завдання будуть видалені і всі її підзадачі. Щоб цього не сталося, можна перед видаленням сумарною завдання підвищити рівень всіх її підзадач.

Видалення підзадачі, так само як і видалення сеансу повторюваного завдання не викликає ніяких проблем.

Деактивация завдання

Виконання деактивації дозволяє зберегти завдання в плані і не впливає на доступність ресурсів, календарний план проекту або спосіб планування інших завдань.

Для деактивації завдання досить виділити будь-яку комірку і на вкладці Завдання у групі Планування натиснути кнопку Зробити неактивній . Деактивовано завдання в списку відображається блідим закресленим шрифтом ( рис. 4.10 ).

Деактивация завдання

збільшити зображення
Рис. 4.10. Деактивация завдання

Функція деактивації доступна тільки у випуску Project професійний.

зв’язування завдань

створення зв’язку

Завдання проекту взаємопов’язані, щоб врахувати це в плані проекту, необхідно встановити зв’язки між завданнями, вказати, як час початку або закінчення одного завдання впливає на час початку або закінчення іншого завдання.

Наприклад, в даному проекті не можна почати коректуру статті, поки не закінчено її редагування.

У парі взаємопов’язаних завдань:

 • задача, що робить вплив на іншу задачу, називається попередньої.
 • завдання, що залежить від іншої задачі, називається подальшої.

У різних уявленнях відносини відображаються різними способами. На діаграмі Ганта зв’язок позначається стрілкою ( рис. 4.11 ). При цьому завдання, на яку вказує стрілка, є наступною.

Зв'язані задачі на діаграмі Ганта

увеличить изображение
Рис. 4.11. Связанные задачи на диаграмме Ганта

Створити зв’язок між завданнями можна декількома способами.

Наприклад, в поданні на діаграмі Ганта: утримуючи ліву кнопку миші, слід перетягнути відрізок, відповідний одній меті, на відрізок, відповідний іншої задачі. Утворюється зв’язок, в якій попередньої буде завдання, з якої почалося перетягування.

Інший спосіб створення зв’язку: виділити два завдання і на вкладці Завдання у групі Планування натиснути кнопку Зв’язати завдання .Утворюється зв’язок, в якій попередньої буде завдання, виділена першої.

За замовчуванням, створюється зв’язок Закінчення-початок . Тип зв’язку можна змінити.

Якщо в активному поданні відображається поле Попередники , в ньому вказані попередні завдання і тип зв’язку, якщо вона відмінна від Закінчення-початок ( рис. 4.12 ). Якщо попередніх завдань кілька, вони будуть відображатися в поле через крапку з комою.

Відображення зв'язків задач

збільшити зображення
RIS. 12.4. Показані проблеми svâzej

Дані в цьому полі можна змінювати. Більш того, при зв’язуванні багатьох завдань часто буває простіше вказати в поле Попередникиномер попередньої задачі.

Установка типу зв’язку

У Microsoft Project існує чотири типи відносини залежності:

 • Закінчення — початок (Finish-to-Start),
 • Початок — закінчення (Start-to-Finish),
 • Головна — Start (старт-Start),
 • Закінчення — закінчення (Finish-to-Finish).

Закінчення — початок (ОН) або Finish-to-Start (FS) — найбільш поширений вид зв’язку. Нехай існують завдання А та завдання Б, задана зв’язок «закінчення-початок», при якій завдання А — попередня, завдання Б — подальша. Такий зв’язок означає, що завдання Б не може початися, поки не закінчена завдання А. Приклад такого зв’язку: завдання «Написання оголошення» (попередня) і завдання «Вивішування оголошення на дошці оголошень» (наступна). Поки оголошення не написано, його не можна помістити на дошці оголошень.

При збільшенні тривалості попередньої задачі, час її закінчення перераховується і зсувається на більш пізній термін, початок наступної задачі залежить від часу закінчення попередньої задачі і також зсувається.

Початок — початок (НН) або Start-to-Start (SS). Такий вид зв’язку встановлюється для пари робіт, які повинні виконуватися майже одночасно. В цьому випадку не потрібно завершення попередньої завдання для початку наступної задачі, але подальша завдання повинна початися не раніше початку попередньої. Якщо для завдань А і Б задана зв’язок «початок-початок», при якій завдання А — попередня, завдання Б — подальша, це означає, що задача Б не може початися, поки не почалася завдання А, тобто дата початку попередньої завдання визначає дату початку наступної задачі.

При збільшенні тривалості попередньої задачі, час її закінчення перераховується, але так як початок наступної задачі залежить тільки від часу початку попередньої, то зміна тривалості попередньої завдання не впливає на час початку і закінчення наступної задачі.

Закінчення — закінчення (ГО) або Finish-to-Finish (FF). Закінчення подальшої завдання контролюється закінченням попередньої задачі.Подальша задача не може закінчитися раніше, ніж закінчується попередня завдання. Нехай існують завдання А і Б, задана зв’язок «закінчення — закінчення», при якій завдання А — попередня, завдання Б — подальша. Позначає, що завдання Б не може закінчитися, поки не закінчилася завдання А, тобто дата закінчення попередньої завдання визначає дату закінчення наступної задачі.

При збільшенні тривалості попередньої задачі, час її закінчення перераховується, і, так як час закінчення наступної задачі залежить від часу закінчення попередньої (завдання Б не може закінчитися, поки не закінчилася завдання А), то зміна тривалості попередньої завдання привело до переміщення дати початку наступної задачі на більш пізній термін.

Початок-закінчення (ПЗ) або Start-to-Finish (SF). Закінчення подальшої завдання можливо тільки після початку попередньої задачі.Нехай для задач А і Б задана зв’язок «початок-закінчення», при якій завдання А — попередня, завдання Б — подальша. Це означає, що завдання Б не може закінчитися, поки не почалася завдання А.

При збільшенні тривалості попередньої задачі, час її закінчення перераховується, а час початку не змінюється, отже, не впливає на подальшу завдання. У разі зміни тривалості наступної задачі, її початок зсувається на більш ранній час, тому що закінчення наступної задачі не може бути пересунено на більш пізній час — воно контролюється початком попередньої задачі.

У разі, коли активним є уявлення Діаграма Ганта або Мережевий графік , зручно використовувати діалогове вікно Залежність завданьдля зміни типу зв’язку. Діалогове вікно викликається подвійним клацанням по лінії зв’язку. У списку Тип ( рис. 4.13 ) слід вибрати потрібний тип залежності.

Вибір типу зв'язку завдань

збільшити зображення
Рис. 4.13. Вибір типу зв’язку завдань

Код типу зв’язку (за винятком ОН ) стовпець Попередники (див. Рис. 4.12 )

Установка запізнювання (випередження)

Project надає можливість при вказівці типу зв’язку між завданнями ввести параметри Запізнення або Випередження . Випередження дозволяє прискорити наступну операцію. Наприклад, команда технічних фахівців може приступити до написання другого проекту великого документа (наступної операції) за 15 днів до того, як вони повністю закінчать перший проект (попередню операцію). Це може бути досягнуто за допомогою взаємозв’язку «закінчення-початок» з 15-денним випередженням.

Затримка управляє призупиненням наступної операції. Наприклад, щоб забезпечити десятиденний термін затвердіння бетону, можна використовувати десятиденну затримку у взаємозв’язку Закінчення-Початок , що означає неможливість початку наступної операції до того, як завершиться попередня

Значення даних параметрів вводяться в поле Запізнення діалогового вікна Залежність завдань (див. Рис. 4.13 ). Для завдання параметра Випередження значення необхідно вводити як негативну величину. Значення будь-якого з цих параметрів може бути представлено в одиницях часу або у відсотках від тривалості попередньої задачі. Наприклад, якщо в поле Запізнення для завдання введено значення -1 день при зв’язку ОН , це означає, що дана задача починається за 1 день до часу закінчення попередньої задачі.

Величина випередження (запізнювання) стовпець Попередники ( рис. 4.14 ).

Випередження і запізнювання завдань

збільшити зображення
Рис. 4.14. Випередження і запізнювання завдань

видалення зв’язку

Щоб видалити всі зв’язки завдання досить виділити в її і на вкладці Завдання у групі Планування натиснути кнопку Розірвати зв’язку завдань .

Якщо потрібно видалити тільки конкретний зв’язок, треба двічі клацнути по її стрілкою і в вікні Залежність завдань (див. Рис. 4.13 ) натиснути кнопку Видалити .

Зміна параметрів завдань

Інструменти установки параметрів

Уже на етапі формування списку завдань можна встановити деякі її параметри: тривалість, тип, обмеження, власний календар і т.д.

Для установки параметрів завдання використовують різні таблиці різних уявлень ( Діаграма Ганта, Лист завдань і ін.). Можна також використовувати комбіноване уявлення, при якому в нижній частині вікна відображається форма відомостей про завдання. Для цього слід натиснути кнопку Докладно ( Показати деталі завдання ) групи Властивості вкладки Завдання.

Для введення і / або вибору деяких параметрів завдання може знадобитися діалогове вікно Відомості про завдання , яке відображається кнопкою Відомості групи Властивості вкладки Завдання або подвійним миші клацанням по рядку завдання.

За допомогою вікна Відомості про завдання параметри можна змінювати як для окремого завдання, так і для декількох одночасно виділених.

Вибір типу завдання

У проектах використовують завдання трьох типів. Тип завдання — характеристика завдання, що визначає, який параметр задачі зафіксовано, а які можуть змінюватися. Будь-який з трьох параметрів завдання може бути зафіксований, змушуючи змінюватися два інших параметра. Тип завдання вказує, який з параметрів завдання фіксований: трудовитрати, обсяг ресурсів або тривалість, і як зміна одного з вільних параметрів завдання впливає на значення іншого. У Project існує три типи завдань:

 • фіксований обсяг ресурсів;
 • фіксовані трудовитрати;
 • фіксована тривалість.

Тип Фіксований обсяг ресурсів встановлюється для завдання, якщо необхідно, щоб обсяг ресурсів завдання не змінився при зміні тривалості або трудовитрат, призначених на виконання завдання. Передбачається, що кількість працівників, призначених завданню (обсяг ресурсів), відомо і не повинно змінюватися навіть при зміні тривалості. При зміні трудовитрат завдання змінюється її тривалість, але не кількість працівників. Завдання цього типу зустрічаються найбільш часто в будь-яких проектах. Цей тип присвоюється завданням за замовчуванням.

Приклад.

Єдиному в видавництві художнику доручено створити макет обкладинки книги, на що потрібно чотири години. Якщо буде прийнято рішення, що ці чотири години повинні бути розділені на два дні, можна змінити тривалість завдання на два дні, не змінюючи кількість працівників, призначених завданню. Інші варіанти навряд чи підійдуть. Інакше кажучи, потрібно, щоб обсяг ресурсів (один працівник) залишалося незмінним.

 • При зміні трудовитрат перераховується тривалість, але обсяг ресурсів не змінюється.
 • При зміні тривалості перераховуються трудовитрати, але обсяг ресурсів не змінюється.

Тип Фіксована тривалість встановлюється, коли необхідно, щоб тривалість завдання не змінювався при зміні трудовитрат або кількості виконавців, призначених на виконання завдання. Застосовується для завдань, час виконання яких не може бути змінено призначенням (або видаленням) співробітників. Цей тип рекомендується використовувати якщо тривалість завдання відома заздалегідь, поки інші відомості про завдання недоступні.

Приклад.

Щотижневе засідання редакційної колегії триває одну годину. Таке завдання повинне бути створена з фіксованою тривалістю, в іншому випадку при призначенні людей тривалість засідання буде зменшуватися, а це абсурд: як відомо, при зростанні кількості учасників тривалість зборів не зменшується, а скоріше навіть збільшується.

 • При зміні обсягу ресурсів перераховуються трудовитрати.
 • При зміні обсягу робіт перераховується обсяг ресурсів.

Тип Фіксовані трудовитрати встановлюється, коли необхідно, щоб трудовитрати завдання не змінювалися при зміні тривалості або обсягу ресурсів, призначених для виконання завдання. Якщо у завдання такого типу збільшити тривалість, тобто виділити ресурсів більше часу, то навантаження на ресурси в одиницю часу зменшиться. Якщо виділити більше співробітників, то зменшиться тривалість. За визначенням, всі завдання типу Фіксовані трудовитрати є завданнями з фіксованим обсягом робіт.

Приклад.

На комп’ютерну верстку макета збірника статей потрібно 40 годин. Необхідно, щоб збірник був зверстаний якомога швидше, тому керівник призначає завданню більше верстальників, при цьому тривалість завдання зменшується.

 • При зміні обсягу робіт перераховується тривалість.
 • При зміні тривалості перераховується обсяг ресурсів.
установка обмежень

про обмеження

При плануванні проекту часто виникає необхідність прив’язки початку або закінчення задачі (етапу) до деякої фіксованої дати. У цьому випадку потрібно врахувати в плані проекту, що «завдання повинна закінчитися не пізніше» конкретної дати або «задача повинна початися» в конкретний час і т.д. Для обліку та обробки вимог, пов’язаних з фіксуванням дат, термінів, в Project передбачена обробка обмежень.

Існує вісім різних обмежень. Вони діляться на три типи:

 • гнучкі обмеження, які не прив’язують завдання до певної дати;
 • напівтверді обмеження, які задають початкові дати початку або самі пізні дати закінчення;
 • жорсткі обмеження, які строго визначають дати початку або закінчення.

Таблиця 4.1.
обмеження Тип опис
Як можна пізніше (КМП) гнучке Завдання починає виконуватися якомога пізніше без затримки інших завдань. Це обмеження накладається за замовчуванням, якщо проект планується виходячи з дати закінчення.
Як можна раніше (КМР) гнучке Завдання починає виконуватися якомога раніше. Це обмеження накладається за замовчуванням, якщо проект планується виходячи з дати початку.
Початок не раніше (ПНР) напівжорстке Завдання починає виконуватися в певну дату або пізніше.
Закінчення не раніше (ОНР) напівжорстке Завдання завершується в певну дату або пізніше.
Початок не пізніше (ННП) напівжорстке Завдання починає виконуватися в певну дату або раніше.
Закінчення не пізніше (ОНП) напівжорстке Завдання завершується в певну дату або раніше.
Фіксована закінчення (ФО) жорстке Завдання завершується в певну дату.
Фіксований початок (ФН) жорстке Завдання починає виконуватися в певну дату.
Введення обмежень

У проектах, запланованих від дати початку, за замовчуванням всі завдання мають обмеження КМР . У проектах, запланованих від дати закінчення, за замовчуванням всі завдання мають обмеження КМП .

Змінювати обмеження, пропоновані за умовчанням, можна, наприклад, вводячи дату початку або закінчення завдання в поданні Діаграма Ганта. У проектах, запланованих від дати початку, в першому випадку встановлюється обмеження ННР введеної дати, а в другому випадку — обмеження ОНР введеної дати.

Обмеження може бути встановлено також за допомогою діалогового вікна Відомості про завдання . У діалоговому вікні необхідно перейти на вкладку Додатково , в списку, що розкривається Тип обмеження вибрати потрібний тип обмеження, в списку Дата обмеження — вказати дату ( рис. 4.15 ).

установка обмеження

збільшити зображення
Рис. 4.15. Установка обмеження

У задач з обмеженнями в поле Індикатори з’являється позначка. При підведенні покажчика мишки до такого значку, з’являється пояснення ( рис. 4.16 ).

відображення обмежень

збільшити зображення
RIS. 16.4. Показані обмеження

Для скасування обмеження необхідно вказати для завдання одне з гнучких обмежень — КМР або КМП , в залежності від способу планування проекту.

При введенні жорсткого обмеження може виникнути ситуація, коли встановлені для завдання зв’язку вступають в конфлікт з датою обмеження. При виникненні конфліктної ситуації відображається попередження.

Введення жорстких типів обмежень істотно зменшує гнучкість планування. Існує альтернативний спосіб обліку фіксованої дати — встановлення крайнього терміну. Крайній термін визначає граничну дату виконання завдання, але не накладає ніяких обмежень і не впливає на розрахунки (якщо тільки не прийнятий спосіб планування від закінчення і зв’язку КМП ).

Дата кінцевого терміну вибирається у відповідному списку необхідно вкладці Додатково діалогового вікна Відомості про завдання .

На діаграмі Ганта крайній термін відображається спеціальним значком ( рис. 4.17 ).

Позначення крайнього терміну (зелена стрілка, спрямована вниз)

uvelichity зображення
Рис. 4.17. Позначення kraynego період (Зелена стрілка napravlennaya Вниз)

Якщо при зміні будь-яких параметрів в плані проекту виконання завдання не може бути завершено в зазначений термін, в поле Індикатори з’являється червоний значок, при наведенні на нього покажчика мишки відображається підказка з інформацією про вихід за крайній термін ( рис. 4.18 ).

Попередження про вихід за крайній термін

збільшити зображення
Рис. 4.18. Попередження про вихід за крайній термін

У разі використання крайнього терміну принципи розміщення завдань не змінюються, це дозволяє використовувати Project як аналітичний інструмент при плануванні.

Календар завдання

Завдання можуть мати свій календар, який не збігається з календарем проекту. Календар завдання може бути встановлений на вкладці Додатково діалогового вікна Відомості про завдання . Календар завдання може не збігатися з календарем ресурсів, призначених на виконання завдання. За замовчуванням, календар ресурсу має пріоритет над календарем завдання, для зміни пріоритету необхідно на вкладці Додатково діалогового вікна Інформація про задачу ( рис. 4.19 ) встановити прапорець це поза увагою календарі ресурсів при плануванні .

Вибір календаря і установка пріоритету календаря завдання

збільшити зображення
Рис. 4.19. Вибір календаря і установка пріоритету календаря завдання

Зміна тривалості завдання

Можна в будь-який час змінити тривалість завдання, щоб відобразити фактичну кількість часу, потрібного для її виконання.

Тривалість вказується у відповідному стовпці уявлення Діаграма Ганта . Якщо тривалість є імовірною, після величини слід поставити знак питання ( ? ).

Тривалості можна вводити в будь-яких одиницях вимірювання часу, але слід мати на увазі, що Project автоматично перетворює введені одиниці вимірювання в хвилини. Це обов’язково необхідно враховувати при використанні даних про тривалості в розрахунках.

Не потрібно вводити тривалість сумарних задач. Вона буде розрахована її автоматично з параметрів тривалості підзадач.

Установка пріоритету завдань

Пріоритет відображає важливість виконання завдання для проекту. Ця числова величина, що змінюється від 1 до 1000. За замовчуванням для всього проекту встановлюється пріоритет 500. Такий же пріоритет за замовчуванням встановлюється для всіх завдань.

Для окремих завдань пріоритет можна змінити. Наприклад, підвищити для важливих завдань і / або знизити для завдань, виконання яких можна відкласти.

Після цього функція вирівнювання завантаження Project може автоматично відкласти або розділити завдання з більш низьким пріоритетом таким чином, щоб не перевищувалася доступність призначених їм ресурсів.

Для установки значення пріоритету використовують відповідний елемент вкладки Загальні діалогового вікна Відомості про завдання (рис. 4.20 ).

Установка значення пріоритету завдання

увеличить изображение
Рис. 4.20. Установка значения приоритета задачи

Якщо значення пріоритету потрібно змінювати для багатьох завдань, можна в таблицю уявлення завдань вставити стовпецьПріоритет і в ньому вводити з клавіатури потрібні значення пріоритетів.

Витрати на виконання завдання

Витрати на виконання завдання визначаються вартістю призначених на її виконання ресурсів і її тривалістю.

Однак, можуть бути витрати, не пов’язані безпосередньо з використанням ресурсів, але необхідні для виконання завдання.

Такі витрати називають фіксованими.

Фіксовані витрати дозволяють призначати витрати на рівні завдання, рівні сумарної завдання або навіть рівні проекту.

Для призначення фіксованих витрат необхідно в поданні, що дозволяє працювати з завданнями ( Діаграма Ганта, Лист завдань і т.п.), на вкладці Вид у групі Дані натиснути кнопку Таблиці , а потім вибрати команду Витрати .

Витрати вводять в відповідний стовпець ( рис. 4.21 ). В поруч розташованому стовпці можна вибрати порядок нарахування цих витрат при розрахунку проекту.

Введення фіксованих витрат

збільшити зображення
Рис. 4.21. Введення фіксованих витрат

Фіксовані витрати на завдання іноді використовують також на початковому етапі розробки проекту, оскільки це дозволяє не призначати ресурси, щоб оцінити витрати на проект.

У цьому випадку після призначення задачі ресурсів необхідно видалити її фіксовані витрати. В іншому випадку, вони в повному обсязі увійдуть в загальні витрати на завдання.

Джерело: http://www.intuit.ru/intuituser/userpage