051 – Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

051 – Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури 

з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю

051 – Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України - за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб  без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету  такі документи:

 1. Заяву.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. 2 фотокартки 3x4.
 4. Список  опублікованих наукових праць  і винаходів (за наявності).
 5. Наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 6. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086/о.
 7. Засвідчену копію диплома  про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
 8. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
 9. Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва).
 11. Довідку з постійного місця проживання.
 12. Cертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера)  для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури. 

Документи  подаються у кортонному швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються на відповідних факультетах, в інститутах з 1 вересня  по 24 вересня 2016 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

КОНТАКТИ

Приймальна комісія ТНЕУ,
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль
Графік роботи: Понеділок-п'ятниця з 9-00 до 17-00 год. Обідня перерва з 13-00 до 14-00 год.
+38 (0352) 47-50-60
 E-mail: pk@tneu.edu.ua
 
Аспірантура і докторантура вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль +38 (0352) 47-58-62 E-mail: l.perekhrest@tneu.edu.ua
		

web_eki administrator