Муравський Василь Володимирович

Муравський Василь Володимирович

1324038523_vasil-volodimirovich-muravskiy_novyy-razmer

Посада: викладач

Вчене звання: -

Науковий ступінь: -

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: muravskyj_vv@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Муравський В.В., Недашковський М.О. Застосування алгоритмів комп’ютерної алгебри в економіко-математичному моделюванні.
  • Муравський В.В. Автоматизована система обліку товарообороту як невід’ємна складова інформаційного суспільства. Стаття (фахове видання) //Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3 (16): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С.494-499.
  • Муравський В.В. Організація обліку товарних запасів із використанням автоматизованих інформаційних технологій. Стаття (фахове видання) //Економічний аналіз. – Випуск 6. – 2010. – С.128-130.
  • Муравський В.В. Моделювання вибору оптимального портфеля цінних паперів. Стаття (фахове видання) //Управління розвитком. Збірник наукових робіт Харківського національного економічного університету. - №5. – 2011. – С. 250-252.
  • Муравський В.В.Організація обліку і контролю в медичних установах з використанням електронної картки пацієнта Тези Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: тези виступів XII міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – с.146-148.
  • Муравський В.В. Поняття «форма бухгалтерського обліку» в умовах застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки.Тези. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – с.46-48.
  • Муравський В.В. Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку. Стаття (фахове видання) //Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – №3 (20). – Хмельницький, 2013. – с.301-305.

Христина Ліп'яніна editor