Хома Надія Григорівна

Хома Надія Григорівна

421

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: n.khoma@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Хома Г.П. Умови існування періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння / Г.П.Хома, Н.Г.Хома, С.Г.Хома–Могильська // ХV міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука, 15–17 травня, 2014 р.: тези доп.Т.1.”Диференцівльні та інтегральні рівняння, їх застосування” – К. : НТУУ,”КПІ” 2014. – С. 321.
  • Khoma G.P. Existence of T–periodic solutions of the second order hyperbolic equations / Khoma G.P., Khoma N.G., Khoma-Mohylska S.G. // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2014: міжнар. наук.-практ. конф., 1-12 жовтня, 2014 р.: зб. наук. праць. – Одеса : Черноморье, 2014. – Т. . – С.7-13.
  • Хома Н.Г. Проектування інформаційних систем в базах даних: Лабораторний практикум з дисципліни „Інформатика” для студентів економічних спеціальностей /Н.Г.Хома, С.Г.Хома–Могильська, В.В.Муравський. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2014. – 77 с.

Христина Ліп'яніна editor