Струбицький Павло Романович

Струбицький Павло Романович

1324288574_pavlo-romanovich-strubickiy

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: p.strubytskyi@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Струбицький П.Р. Ранговий розподіл в аналізі даних - Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. –Бучач 2009 №5, –С. 113-116.
  • Струбицький П.Р. , Струбицька І.П. Побудова дискретних моделей як процесс машинного навчання --Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій", 19-20 грудня 2012 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2012. - С. 229-230.
  • Струбицький П.Р. Особливості вибору параметрів динамічної кластеризації при аналізі екологічного стану --Матеріали ІІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”, 17-18 травня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. –С.213-214
  • Струбицький П.Р., Струбицький Р.П., Шаховська Н.Б. Аналіз загроз хмарковим сховищам даних та методів їх захисту .Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П.Могили. Серія комп’ютерні технології. грудень 2013 (6стор)
  • Струбицький П.Р., Маслияк Б.О. Моделювання дерева рішень для класифікації критеріїв оцінки країн щодо можливості міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць 2 Всеукраїнської наукової конференції Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Львів, 2013. с.31-34
  • Струбицький П.Р., Струбицький Р.П. Практична реалізація відмовостійкого захищеного сховиша даних навчального закладу засобами відкритого програмного забезпечення. //Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, 2014, С.32-35

Сертифікати:

Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0002

Untitled.FR12 - 0001 Deductor

Основи інформаційної безпеки Untitled.FR12 - 0016

Untitled.FR12 - 0015 Untitled.FR12 - 0014

Untitled.FR12 - 0013 Untitled.FR12 - 0012

Untitled.FR12 - 0011 Untitled.FR12 - 0010

Untitled.FR12 - 0009 Untitled.FR12 - 0008

Untitled.FR12 - 0007 Untitled.FR12 - 0006

Untitled.FR12 - 0005 Untitled.FR12 - 0004

Христина Ліп'яніна editor