«Системний аналіз»

«Системний аналіз»

kld90LgvOCI

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

zNBSICrpA-AСистемний аналітик одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні. Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру. Теоретичні знання та практичні уміння і навички у сфері системного аналізу формують у студентів особливі науково-аналітичні, дослідницькі, консультаційні та прикладні компетентності у сфері системного аналізу, методів, моделей та інформаційних технологій для управління діяльністю складних економічних об’єктів виробництва, фінансів, банківського бізнесу, державного управління та послуг. Спеціальні (фахові) компетентності:

 • базові знання створення математичних моделей складних об'єктів, процесів та їх елементів, моделювання та оптимізації фізико-технічних і соціально-економічних складних об'єктів і процесів, дослідження та оцінка ефективності складних об'єктів, процесів і систем за різноманітними критеріями;
 • базові знання сучасних алгоритмічних мов програмування; теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування; архітектури сучасних обчислювальних систем;
 • уміння здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних систем; комплексний статистичний аналіз і прогнозування фізичних та соціально-економічних процесів
 • володіння методами розробки та прийняття рішень з планування і управління; об’єктного підходу на всіх рівнях проектування, розробки та супроводу АІС; методами інтелектуального аналізу та штучного інтелекту для аналізу та синтезу систем;
 • уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати стан складної системи її складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; проектувати системи забезпечення аналізу економічних систем з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;
 • уміння аргументувати основні методи та засоби реалізації інформаційної діяльності в організації та здатність розробки основних контурів ІТ – стратегії та ІТ – політики організації залежно від конкретної ситуації.

Впродовж навчання студенти:

 • опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології;
 • отримують глибоку прикладну математичну підготовку;
 • опановують математичні ідеології системного підходу;
 • вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами;
 • опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері;
 • навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем;
 • вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів;
 • вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

  Акцент робиться на впровадження в професійну діяльність здобутих знань, та навичок для вирішення завдань щодо сучасних проблем системного аналізу, та можливість кар’єрного зростання і подальшої освіти: магістерські та наукові програми. Системні аналітики, у т.ч. бізнес-аналітики, системні архітектори, бізнес-архітектори, консультант-аналітики, фахівці з консолідування інформації, виконують провідні ролі у підприємствах та установах і входять до ТОП-списку найбільш високо оплачуваних фахівців ІТ-сектору. Їх основною задачею є забезпечення взаємодії із замовником та виконавцями, розроблення концепції інформаційної системи, технічного завдання на неї, проектування та оптимізація архітектури, координування усіх робіт зі створення систем, їх тестування та впровадження. У підприємствах та установах будь-якого, а не тільки ІТ-сектору, системні аналітики здійснюють консультування керівників з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, технологічної, технічної, експертної діяльності. Вони виконують аналіз ринку, створення та ведення CRM-систем, оптимізацію на їх основі маркетингу продажів, обслуговування клієнтів тощо, виконують фінансовий, асортиментний аналіз та ін. Сфера майбутнього працевлаштування:

 • фахівці з тестування програмного забезпечення;
 • системні аналітики і менеджери проектів на підприємствах, що спеціалізуються на впровадженні інформаційних технологій;
 • фахівці з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях;
 • фахівці з інформаційної безпеки;
 • провідні фахівці аналітичних і планових відділів міністерств, банків і установ;
 • фахівці з дослідження ринку товарів, послуг і технологій в маркетингових агентствах і відділах крупних фінансових компаній;
 • фахівці з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничої та фінансової діяльності підприємства.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

lOcV2hdy42Y

Христина Ліп'яніна editor