Ліп’яніна Христина Володимирівна

Ліп’яніна Христина Володимирівна

123456

Посада: викладач

Вчене звання:  -

Науковий ступінь: -

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: kh.lipianina@tneu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Публікації:

  • Ліп’яніна Х.В., Яремко З.М.Концептуальна модель імпортних потоків харчової промисловості України Вісник ТНЕУ №3. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – С. 131-141.
  • Ліп’яніна Х.В., Аналітичний підхід до дослідження світового ринку рибної продукції Вісник КНУТД 2012 №5.-Київ:КНУТД, 2012 –С.218-223.
  • Ліп’яніна Х.В. Аналіз географічної структури імпортних потоків харчової промисловості України. Економічна кібернетика – інженерія економіки. Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 березня 2012р. – Тернопіль: Тайп, 2012.-С.21-22.
  • Ліп’яніна Х.В., Аналіз географічної структури імпортних потоків харчової промисловості України. Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій» (Івано-Франківськ, 21 березня 2012року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
  • Ліп’яніна Х.В., Новітні інформаційні технології в дослідження світового ринку рибної продукції. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 29 листопада 2012 року, м.Київ –С.88-89.
  • Ліп’яніна Х.В., Сучасні методи аналізу та прогнозування на ринку. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 5)»/Збірник тез доповідей: випуск 4 (м. Тернопіль, 19-520 травня 2014 р.) – Тернопіль: Тайп, 2014. – С. 34-36.
  • Ліп’яніна Х.В., Структура аналізу ринку Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 247-248.

Христина Ліп'яніна editor