Добротвор Ігор Григорович

Добротвор Ігор Григорович

1331821425_dobrotvor

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: i.dobrotvor@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Добротвор І.Г. Диференціальні залежності фізико-механічних характеристик епоксикомпозитів з дисперсним наповнювачем / І.Г. Добротвор, П.Д. Стухляк // Материалы международной научно-технической конференции "Автоматизация: проблемы, идеи, решения", 7-12 сентября 2009 года. – Севастополь. -2009. - С. 107-109.
  • Дослідження геометричних характеристик мікроструктур епоксикомпозитів / І.Г. Добротвор, П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, І.Т.Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - вип. 96. – 2010. - С. 317-324.
  • Добротвор І.Г. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів / І.Г. Добротвор. Нафтова і газова промисловість. - №1. – 2010. - С.42-45.
  • Патент № 53903. Україна МПК C09D 4/00. Епоксидний композит з модифікованим наповнювачем / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов; заявник і патентовласник Тернопільський нац. економіч. унів. – Заявл. 25.10.2010. – Бюл. № 20.
  • Патент № 53904. Україна МПК C09D 4/00. Епоксидний композит з модифікованим комбінованим наповнювачем / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов; заявник і патентовласник Тернопільський нац. економіч. унів. – Заявл. 25.10.2010. – Бюл. № 20.
  • Influence of ultraviolet radiation on the properties of epoxy composites / A. Buketov, P. Stuhljak, I. Dobrotvor, N. Dolgov // 9th International symposium of Croatian metallurgical society “Material and metallurgy”, Summaries of lecture, Sibenic, Croatia, June 20-24, 2010, P.237.
  • A study of creep of epoxy composites with continuous fibers and modified fine filler in aggressive media / A. Buketov, P. Stuhljak, I. Dobrotvor, V. Levyts'kyi, N. Dolgov // Strength of Materials, - Vol. 43, No. 3, - May, 2011, -P. 338-350.
  • Добротвор І.Г. Аналіз станів епоксикомпозитів на основі зміни залишкових напружень / І.Г. Добротвор. Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. Науковий журнал – Херсон: видавництво ВНЗ «ХДМІ», - №2(5), 2011, - С. 191-196.
  • Dobrotvor I. Layers density determination on phases verges division in epoxycomposites with the disperse fillers / I. Dobrotvor, P. Stukhljak, A. Buketov, I. Sorivka. Оралдын гылым жаршысы, - №2(38), - 2012. – С.117-126.
  • Добротвор І.Г. Моделювання осциляційних складових відклику чотириполюсника / І.Г. Добротвор, І.В.Бєлякова, Р.І Цебрій// Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та електроенергетика", №2 (26). – Харків, 06.2011. – С.55-60.

Христина Ліп'яніна editor