Данилюк Ірина Вадимівна

Данилюк Ірина Вадимівна

1385454499_danulyuk

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: i.danyliuk@tneu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Публікації:

  • Данилюк І.В., Голяш І.Д. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації” (Харьків – ХНЕУ – 2011) . - № 5 (102) 2011 від 18 березня 2011 року.
  • Зорій Н.М., Данилюк І.В. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико – прагматичний аспект. Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія,» 2011. – Випуск 17. – С.72 – 80.
  • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства. Інноваційна економіка АПК. – 2’2012 (12) Тернопіль С. 190 – 193.
  • Голяш І.Д., Данилюк І.В. Аналіз маркетингових ризиків підприємства. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 4. 2012 рік. С. 59 – 62.
  • Данилюк І.В., Михайлишин Н.П. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. Частина 3. 2013 рік. С. 105 – 108.
  • Данилюк І.В., Зорій Н.М. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ . Галицький економічний вісник № 1 (44), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 125 – 131.
  • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства. Галицький економічний вісник № 2 (45), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 127 - 133
  • Данилюк О.А., Данилюк І.В. Технологічна підготовка виробництва в підвищенні ефективності роботи підприємства. Матеріали міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління” (ПНМК – 2010). № 6. Україна, Бучач, Східниця, Карпати 01-04 червня 2010 року. С. 340 – 342.
  • Хаблюк О.А., Данилюк І.В. Аудит ефективності: міжнародний досвід та становлення в Україні. Матеріали всеукраїнської інтернет - конференції «Система контролю: актуальні проблеми науки і практики». Тернопіль, від 31 січня 2013 року. – С. 67-74.
  • Данилюк І.В., Хаблюк О.А. Дослідження системи обліку та внутрішнього контролю на підприємстві. Матеріали науково – практичної конференції «Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років». Тернопіль, 26-27 квітня 2013 року. – С. 33-40.

Христина Ліп'яніна editor