Возняк Ольга Григорівна

Возняк Ольга Григорівна

1324288274_olga-grigorvna-voznyak

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: o.vozniak@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Боднар Д.І., Буяк Л.М., Возняк О.Г. Диференціальні рівняння: методи розв’язування. Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 112с.
  • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г., Ковальчук О.Я. Про оцінку швидкості збіжності одноперіодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду у кутових областях // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 23 – 28 лютого 2011 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 32-33.
  • Бубняк М.М., Возняк О.Г. Граничне значення 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду // Міжнародна математична конференція ім. Скоробагатька (19–23 вересня 2011 року). Тези доповідей. – Дрогобич, 2011. – С.25.
  • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г., Ковальчук О.Я. Ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Праці міжнародної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХVII)» (Україна, Крим Велика Ялта, смт. Кацивелі 22–29 вересня 2011 року). Праці школи. – Київ, 2011. – С.25.
  • Возняк Г.М., Возняк О.Г. Магічні фігури та числа. Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 80с.
  • Приймак В.І., Возняк О.Г., Ковалевич Н.М. Оцінювання взаємозв’язку динаміки попиту і пропозиції робочої сили в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С.275-283.
  • Приймак В.І. Возняк О.Г., Ковалевич Н.М. Математичне моделювання динаміки безробіття в період кризи // Формування ринкової економіки в Україні Науковий збірник. – Львів: 2011. – Вип. 23. – Ч. 2. – С. 241-247.
  • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г. Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з комплексними елементами // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 20 – 26 лютого 2012 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 9-10.
  • Возняк Г.М. Методика формування поняття похідної // Чотирнадцята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М Кравчука, 19-21 квітня, 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика викладання математики. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – С.61-66.
  • Возняк Г.М., Возняк О.Г. Магічні фігури та алгебраїчні вирази. Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 48с.

Христина Ліп'яніна editor