Адамів Олег Петрович

Адамів Олег Петрович

1331817488_adamiv

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 11-125

Електронна скринька: oad@tneu.edu.ua

Публікації:

  • Адамів О. П., Борух О. С.Аналіз методів оцінки ефективності PR-кампанії. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців»,. – НУ «Львівська Політехніка», 25–26 жовтня 2013 року. – с.107-110.
  • Адамів О. П., Лозович Т. М. Застосування інструментальних засобів контент-аналізу в міжнародній інформації Матеріали ІII Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: АСІТ’2013. – Тернопіль: ТНЕУ, 17-18 травня 2013 року – с. 242-243.
  • Адамів О. П., Гетьман О. М. Формування культури ділового спілкування майбутніх аналітиків-міжнародників Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 19 квітня 2013 року – с.143-144 - 2013.
  • Адамів О. П. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images International Journal of "Computing", - 2012, Vol. 11, Issue 1. - p. 11-16.
  • Adamiv O. Method of Stereoimage Fusion for 3D Reconstraction Proc. of the 11-th International Conference Pattern Recognition and Information Processing, 18-20 May, 2011. – Minsk. – 2011. – P.461 – 463.

Христина Ліп'яніна editor